Nowy system przepływu środków europejskich

Od 1 stycznia 2010 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Bank Gospodarstwa Krajowego będzie obsługiwał płatności w ramach budżetu środków europejskich. Podstawą dokonania przez BGK płatności na rzecz beneficjentów programów europejskich będą zlecenia płatności przesyłane przez instytucje, które zawarły z beneficjentami umowy o dofinansowanie, m.in. ministerstwa, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy, agencje wykonawcze.

System zostanie uruchomiony 4 stycznia 2010 r. Od tego momentu BGK będzie gotowy do obsługi płatności. Przesłanie dokumentów w nowym systemie płatności będzie odbywało się drogą elektroniczną i nie spowoduje wystąpienia nadmiernej biurokratyzacji, jak zapewnia BGK. Beneficjent nie przekazuje do BGK żadnych dokumentów. Włączenie Banku do systemu płatności nie powinno też powodować wydłużenia okresu oczekiwania na środki, który w głównej mierze zależy od czasu weryfikacji wniosku o płatność. Nowy system powinien wręcz przyspieszyć przekazywanie środków – dzięki skróceniu drogi” do Beneficjentów nie powinny występować zatory w przepływach pomiędzy instytucjami.

W związku z wprowadzeniem BGK jako Płatnika nie powinny też wystąpić żadne opóźnienia w płatnościach dla Beneficjentów. BGK nie będzie instytucją systemu wdrażania – nie ma konieczności przeprowadzenia audytu zgodności i związanych z tym ewentualnych opóźnień. Bank, pełniąc funkcję Płatnika, będzie jedynie dokonywał wypłat środków na rzecz Beneficjentów lub innych odbiorców płatności.

Zasady korzystania z systemy BGK na www.bgk.com.pl