Nowe zasady przewozu mięsa nie przeznaczonego do spożycia

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt zaaprobował propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą poprawy identyfikowalności produktów zwierzęcych nie przeznaczonych do spożycia. N

Logo CBR:


Produkty te w wypadku przewożenia z jednego kraju do drugiego będą musiały być pakowane w skrzynki oznaczone odpowiednimi kolorami lub transportowane samochodami oznaczonymi tymi barwami. Kolor czarny przypisano 1 kategorii produktów (takich, jak tusze z nieusuniętym materiałem zagrażającym zdrowiu), kolor żółty – 2 kategorii (produkty takie, jak przeterminowane zapasy) i kolor zielony – 3 kategorii (produkty takie, jak mięso pierwotnie przeznaczone do spożycia, ale wycofane ze względów handlowych). Zasada ta wchodzi w życie 1 lipca 2008 r.

(Agra Europe 2007, nr 2276, s. EP/10)
W.M.
foto. MS

N