Nowa stawka za rezygnację z produkcji

Rząd ustalił nową,niższą stawkę rekompensaty za zaniechanie produkcji mleka oraz zrzeczenia się prawa do kwoty mlecznej. W myśl opracowywanego projektu rozporządzenia nowa stawka ma być jednolita dla wszystkich województw i wynosić będzie5 groszy, a nie jak dotychczas 10 gr za kilogram kwoty mlecznej

Jak informuje Agencja Rynku Rolnego – pozostałe warunki mechanizmu rekompensat pozostają niezmienione. Jednocześnie ARR przypomina, że w przypadku, gdy producent w ciągu dwóch ostatnich lat otrzymał kwotę indywidualną z krajowej rezerwy kwoty krajowej, wówczas przed złożeniem wniosku o przyznanie rekompensaty musi zrzec się pisemnie praw wynikających z decyzji o przyznaniu kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy.