Niższe zbiory owoców i warzyw

Prognozy polskiego rynku ogrodniczego w 2009 roku nie są zbyt optymistyczne. Według analityków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej (IERiGŻ), w sezonie 2009/2010 prawdopodobnie będą niższe zbiory zarówno owoców, jak i warzyw, głównie dotknie to jabłka, ale również śliwki, wiśnie, porzeczki, truskawki oraz warzyw gruntowych.

Tegoroczne zbiory sektora ogrodniczego w Polsce oszacowano wstępnie na około 3,2 mln ton czyli o ponad 16% mniej niż w roku ubiegłym. Spadek dotyczy głównie zbiorów warzyw gruntowych – około 4,3 mln ton wobec 4,4 mln ton przed rokiem. Wzrost przewidywany jest w przypadku warzyw spod osłon, a wielkość zbiorów oszacowano na poziomie 790,0 tys. ton.

Dalsze prognozy przewidują wzrost konsumpcji polskich owoców, mniej jednak będziemy konsumować owoców południowych i przetworów owocowych. Na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomu utrzyma się spożycie warzyw i przetworów warzywnych – wstępne założenia mówią o wzroście popytu na warzywa z krajowej produkcji, a nieco mniejszym w przypadku produktów importowanych.

Mniejsze zbiory oraz przewidywany spadek popytu na produkty ogrodnictwa, zarówno na rynku polskim jak i w produktach eksportowanych, doprowadzić mogą do obniżenia produkcji przetworów owocowo-warzywnych. Łączna produkcja przetworów owocowo-warzywnych z wyłączeniem soków może być w 2009 roku mniejsza nawet o około 5% i osiągnąć wielkość 1,8 mln ton. Z tego około 880,0 – 900,0 tys. ton będą stanowiły przetwory owocowe. Jak co roku największy udział w produkcji przetworów owocowych będą miały mroSonki – około 345,0 tys. ton oraz soki zagęszczone – około 230,0 tys. ton. W przypadku tegorocznej produkcji przetworów warzywnych wyniesie ona około 955,0 tys. ton, z czego 510,0 tys. ton będzie stanowiła produkcja mrożonych warzyw, 145,0 tys. ton konserw i 112,0 tys. ton przetworów pomidorowych wraz z ketchupem.