Nie tylko o słodkich żniwach

W tym sezonie cukrownie należące do Krajowej Spółki Cukrowej kupiły od rolników ponad 4.163 milionów ton buraków. Spółka wyprodukowała z tego około 611 tysięcy ton cukru. Na zdjęciu Wojciech Bal, rolnik z woj. zachodniopomorskiego, kotrahent KSC oddział w Kluczewie w Stargardzie Szczecińskim. N

Jak nas poinformował Łukasz Wróblewski, rzecznik prasowy Krajowej Spółki Cukrowej najwięcej cukru w KSC wyprodukowały Oddziały: Krasnystaw (77,5 tys. ton) oraz Werbkowice (73,5 tys. ton). Najmniej cukru w KSC wyprodukował Oddział Gryfice (17,3 tys. ton).>
Średni czas kampanii wyniósł 77, 6 dnia. Najdłużej w KSC pracowały Oddziały: Nakło i Brześć Kujawski (92 dni) oraz Kruszwica (91 dni) .Natomiast najkrócej w KSC pracował Oddział Gryfice (49 dni)
Kampania w KSC rozpoczęła się 4 października , a zakończyła się 6 stycznia .
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. opracowała Plan Strategiczny na lata 2006-2008″. Zakłada on głównie dokończenie procesu koncentracji produkcji, aby obniżyć jednostkowe koszty produkcji, dokończenie rozpoczętego programu inwestycyjnego w cukrowniach uznanych za docelowe, tworzenie na dużą skalę alternatywnych miejsc pracy w cukrowniach wygaszanych, prowadzenie efektywnej działalności gospodarczej.Dla złagodzenia społeczno-ekonomicznych skutków restrukturyzacji Spółka wdraża następujące działania osłonowe składające się na “Społeczny Plan Restrukturyzacji KSC S.A. na lata 2006-2008”: Program Dobrowolnych Odejść, Program Adaptacji Zawodowej, Program Świadczeń Relokacyjnych, Program Osłon Socjalnych. Dodatkowo Spółka zamierza wdrożyć m.in. Program Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Program Gwarantowanej Pracy i Płacy.
W ramach produkcji alternatywnych Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie uruchomienia produkcji biopaliw. Spółka przewiduje uruchomienie w latach 2008-2009 co najmniej po jednej instalacji do produkcji bioetanolu oraz biodiesla.

WOC
foto:Alan