Nie będzie obniżenia NCW

Minister Gospodarki nie zgodził się na proponowane przez Grupę Lotos obniżenie Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) dla biopaliw. W 2009r. NCW określający minimalny wymagany udział zużycia biopaliw wzrósł do 4,60% (z 3,46% sprzed rokiem). Koncern postulował m. in. rozłożenie NCW na dwa lata, co spotkało się z gwałtownym protestem producentów rzepaku.

Ułatwienie dla firm paliwowych zobowiązanych do realizacji NCW zapewni przygotowana nowelizacja ustawy o biopaliwach, która dopuści na rynek paliwa z wyższym niż 5% udziałem biopaliw np. B7 (z 7% domieszką estrów) czy E10 (z 10% domieszką bioetanolu).