Napięty bilans kukurydzy

W bieżącym sezonie zbiory kukurydzy na świecie na świecie pobiją kolejny rekord – 859 mln ton wobec 828,3 mln ton sezon wcześniej i 819,4 mln ton w sezonie 2009/’10. Wyższe zbiory spodziewane są u wszystkich – poza Stanami – kluczowych dostawców tego gatunku. W samej Unii będą one o 12% wyższe niż w poprzednim sezonie.

W Argentynie i Brazylii, dwóch wiodących producentach i eksporterach tego gatunku na kontynencie Ameryki Południowej przewidywane są znaczne zwyżki produkcji, odpowiednio z 22,5 mln ton do 27,5 mln ton i z 57,5 mln ton do 61 mln ton. Zaskakująco wysokie będą zbiory na Ukrainie (wzrost produkcji z 11,9 mln ton w ubiegłym roku do aż 21 mln ton).
Pomimo rekordowej produkcji światowy bilans kukurydzy nadal jednak będzie stosunkowo napięty”, a zapasy końcowe najniższe od kilkunastu lat. Będzie to wynikało przede wszystkim z utrzymującego się wysokiego zużycia tego gatunku na cele biopaliwowe w USA.
W ostatnim raporcie prognostycznym USDA pozostawiła bez zmian prognozowane zużycie kukurydzy na bioetanol w Stanach, w wysokości 127 mln ton (tj. 40% tegorocznej produkcji kukurydzy w USA). W rezultacie ceny kukurydzy w Stanach pomimo relatywnie niewielkich spadków w stosunku do zeszłego sezonu, nadal utrzymują się na względnie wysokim poziomie.
Sytuacja wygląda jednak bardziej optymistycznie w Europie. Być może jest nadzieja na oddzielenie tendencji obserwowanych na rynku amerykańskim od rynku unijnego. Wysokie zbiory kukurydzy w samej Unii oraz wręcz rekordowe na Ukrainie, która zniosła niedawno cła eksportowe dla tego gatunku, powinny przyczyniać się do utrzymywania się cen kukurydzy na niskim poziomie.
Według październikowego raportu Komisji Europejskiej, Unia weszła w sezon 2011/’12 z zapasami kukurydzy ocenianymi na 11,8 mln ton, zapasy na koniec bieżącego sezonu oceniane są na 11,1 mln ton. Były to jednak przewidywania bazujące na wcześniejszych prognozach zbiorów w wysokości 61,4 mln ton. Obecne, najnowsze prognozy podnoszą unijny poziom produkcji do 64,4 mln ton – tj. o 3 mln ton w stosunku do wyliczeń KE. Ceny kukurydzy w Unii powinny więc utrzymywać stabilny poziom, a nawet możliwy jest ich spadek, chyba, że do głosu dojdą tendencje z amerykańskich giełd.
W światowym eksporcie wystąpią zmiany udziałów poszczególnych dostawców. Zmniejszy się znaczenie USA. Więcej natomiast wyeksportuje Argentyna – blisko 20 mln ton i Ukraina – nawet ponad 12 mln ton.
Źródło: FAMMU/FAPA