Nadnarwiańskie Wydmy”- nowa ścieżka edukacyjna “Bramy na Bagna””

Nieopodal po-PGR-owskiej wsi Grądy Woniecko, Lokalna Organizacja Turystyczna “Brama na Bagna” ustawiła 6 tablic prezentujących w pigułce walory przyrodnicze doliny Narwi i okolicznych piaszczystych wydm, notabene posiadających status zabytku klasy zerowej jako siedliska człowieka z epoki kamienia łupanego. Wśród rozległych piaskowych pagórków łatwo znaleźć pozostałości po łupaniu krzemiennych narzędzi i kręgi wypalonego węgla drzewnego sprzed kilku tysięcy lat!

Koniec października jeszcze przyniesie pogodne dni, które warto wykorzystać aby może już po raz ostatni przed zimowymi chłodami wybrać się w teren. Niewiele osób wie o tym, że piaszczyste wydmy to nie tylko atrakcja wybrzeża morskiego, ale również nizinnych dolin rzecznych. Nadarza się dobra okazja aby w kolorowej aurze polskiej złotej jesieni skorzystać z niedawno wytyczonej ścieżki turystycznej Nadnarwiańskie wydmy”. Nieopodal po-PGR-owskiej wsi Grądy Woniecko, Lokalna Organizacja TurystycznaBrama na Bagna”” ustawiła 6 tablic prezentujących w pigułce walory przyrodnicze doliny Narwi i okolicznych piaszczystych wydm, notabene posiadających status zabytku klasy zerowej jako siedliska człowieka z epoki kamienia łupanego. Wśród rozległych piaskowych pagórków łatwo znaleźć pozostałości po łupaniu krzemiennych narzędzi i kręgi wypalonego węgla drzewnego sprzed kilku tysięcy lat!

Kolorowe tablice wytyczają kilkusetmetrową trasę na której obserwować można charakterystyczne dla Narwi gatunki flory i fauny. Jesień to dobry okres do obserwacji ptaków drapieżnych, nietrudno więc będzie dostrzec bieliki, myszołowy, błotniaki, sokoły czy sowy błotne. Uważny obserwator wyposażony w lornetkę wypatrzy szybujący nad lasem lub wydmami co najmniej jeden z tych gatunków. Warto zachować czujność jadąc na wydmy samochodem po asfaltowej drodze Sulin-Grądy Woniecko – Rutki, gdyż właśnie teraz, tuż przy drodze, wypatrują żeru ogromne bieliki i myszołowy, stojąc majestatycznie na przydrożnych drzewach lub drewnianych słupach.

<img src=http://www.wrpnowe.home.pl/fotomoje/tablicejesien.jpg align=right width=200Pierwsza tablica traktuje o wpływie człowieka na ekosystem doliny rzecznej. Druga omawia dzieje, mieszkańców i zagrożenia wydm. Na kolejnych zaprezentowana została tematyka lasu – jego funkcji, struktury, mieszkańców, w tym w szczególności zamieszkujących śródleśne mokradła płazów, którym poświecona została kolejna tablica. Na skraju lasu – świetnym punkcie do obserwacji drapieżników – przedstawiono te gatunki, które właśnie tu można spotkać. Ostatnia tablica wymienia i omawia pozostałe grupy ptaków zamieszkujących doliny rzeczne i nawiązuje do zasad rolnictwa ekologicznego. Wycieczka nad Narew między Wizną i Grądami Woniecko to również dobra okazja do odwiedzenia obszaru objętego Europejską Siecią NATURA 2000.

Basen Wizny, nazywany inaczej Bagnem Wizna, to naturalne przedłużenie Kotliny Biebrzańskiej w kierunku południowym. W jego centralnym punkcie, na ostańcu wysoczyzny, powstała niegdyś miejscowość Grądy Woniecko – wzorcowe Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR Wizna), chluba socjalistycznej gospodarki. Wokół rozpościerają się duże przestrzenie łąk, kiedyś torfowisk niskich z rzadkimi gatunkami flory, dziś zmeliorowanych, lecz wciąż stanowiących cenną ostoję ptaków, dla których przyjeżdżają tu ornitolodzy z całego świata. Od północy przepływa rzeka Narew, która ze swoją dolina stanowi jedną z nielicznych w Polsce naturalnych dolin dużych rzek nizinnych.

Ścieżka edukacyjna oraz atlas powstały w ramach projektów “Edukacja ekologiczna na obszarze “Brama na Bagna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01 oraz “Edukacja – naturalnie!” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Więcej informacji na stronie www.zielonewrota.pl

Barbara Kuprel-Pozniak
LOTBnB””