fbpx

Modernizacja gospodarstw rolnych

Zgodnie z zapowiedziami resortu rolnictwa, jeszcze pod koniec października mają zostać uruchomione dwa programy w ramach PROW 2007-2013 tj. Modernizacja gospodarstw rolnych”oraz “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. W późniejszym terminie, ale jeszcze w tym roku uruchomione zostaną kolejne działania: “Ułatwianie startu młodym rolnikom” oraz “Zwiększenie wartości dodatniej podstawowej produkcji leśnej i rolnej”. Dziś rozpoczynamy cykl artykułów mających na celu przybliżenie tych Działań.”

Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych” jest zapisane w Osi 1. PROW -u o nazwie “Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”. Program, choć jeszcze nie ruszył, już budzi kontrowersję. Będzie dotyczył mianowicie tylko tych gospodarstw, których wielkość ekonomiczna wynosi 4 ESU (European Size Unit, czyli Europejska Jednostka Wielkości). Przedstawiciele izb rolniczych, ale także prawie wszystkich ugrupowań politycznych (oprócz Pis) ubiegających się wejście do parlamentu, uważają, że w ten sposób zablokowano szansę na rozwój małym gospodarstwom.

W ramach tego działania wspierane są inwestycje materialne i niematerialne (inwestycje, które nie spowodują wzrostu produkcji, dla której jest brak rynku zbytu), służące modernizacji produkcji rolnej, a w szczególności:
– budowa i remont połączony z modernizacją budynków lub budowli,
– zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego (w tym dopuszcza się zakup sprzętu używanego, ale nie starszego niż 5-letni. Możliwe jest również dofinansowanie do nabywania maszyn i urządzeń poprzez leasing)
– zakładanie lub modernizacja sadów lub wieloletnich plantacji
– zakup instalacja lub budowa elementów infrastruktury techniczne wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do spraży lun sprzedaży bezpośredniej,
– zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie,
– usługi związane przygotowanie dokumentacji technicznej lub ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym, związane bezpośrednio z realizacją projektu, który ma zostać dofinansowany.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji PROW, nie może przekroczyć 300 000 zł. Poziom pomocy jest różny i wynosi generalnie od 40% do nawet 75% kosztów inwestycji. W całym okresie trwania programu do wykorzystania jest 1,8 mld euro. W ramach planowanego na rok 2007 naboru, kwota środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach działania określona została na 360 258 236 euro.

Z pomocy mogą skorzystać osoby fizyczne, prawne, spółki osobowe, które prowadzą działaność rolniczą w zakresie produkcji rolniczej lub zwierzęcej. O dofinansowanie nie będą się mogli ubiegać, w pierwszym okresie wdrażania programu, beneficjenci działania “Inwestycje w gospodarstwach rolnych” Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 2004-06. Ma to na celu ułatwienie dostępu do środków, tym, którzy dotychczas nie otrzymali podobnego wsparcia. Niestety w dokumencie PROW nie wytłumaczono dokładnie znaczenia terminu “pierwszego okresu wdrażania”, więc nie wiadomo, przez jaki czas ten limit będzie obowiązywał. Mają to wyregulować przepisy krajowe, które zapewne zostaną wydane już po wyborach.

Ponadto z dofinansowania mogą skorzystać tylko te gospodarstwa, które prowadzone są przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W praktyce oznacz to, że jeśli wnioskodawca ma wykształcenie wyższe lub średnie rolnicze, nie potrzebny będzie dodatkowy staż pracy w gospodarstwie rolnym. Jeśli nie, potrzebny będzie udokumentowany staż pracy. Np. rolnik, który ukończył szkołę zawodową o profilu innym niż rolniczy, będzie musiał posiadać przynajmniej 5 letni staż, udokumentowany m.in. zaświadczeniem z KRUS.

Szerzej o programach unijnych w kolejnym, listopadowym nr miesięcznika Wiadomości Rolnicze Polska.

M. Simiński
Wrp.pl
napisz do autora: redakcja@wrp.pl

McHale - baner - kwiecień 2024
Syngenta baner Treso
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.