Mniej zbóż w sezonie 2012/2013

Międzynarodowa Rada Zbożowa (International Grains Council – IGC) po raz kolejny obniżyła prognozę światowej produkcji zbóż w sezonie 2012/13. W stosunku do pierwszych prognoz, które zostały opublikowane w maju, produkcja zbóż została obniżona łącznie o 6% (112 mln t). Mniejsza podaż znajdzie odzwierciedlenie w niższym zużyciu zbóż na pasze i cele przemysłowe oraz dalszym spadku zapasów końcowych.

W dniu 25 października IGC opublikowała kolejny numer swojego comiesięcznego raportu o światowym rynku zbóż. W stosunku do wydania z ubiegłego miesiąca obniżono o ponad 5 mln t prognozę światowej produkcji zbóż w bieżącym sezonie. Obecnie eksperci IGC oceniają, że wyniesie ona 1761 mln t.
Odkąd w maju br. ICG po raz pierwszy opublikowała prognozy zbiorów w sezonie 2012/13, w kolejnych wydaniach są one obniżane. W maju oczekiwano jeszcze, że na świecie może zostać zebrane 1873 mln t zbóż. Dziś mówi się, że o 112 mln t (6,0%) mniej. I tak, o ile w maju oczekiwano jeszcze, że w sezonie 2012/13 produkcja zbóż będzie o 1,7% wyższa niż w ubiegłym sezonie, to teraz oczekuje się, że będzie o 4,7% niższa. Te zmiany prognoz znalazły swoje wyraźne odzwierciedlenie w szybkim wzroście cen w okresie czerwiec-sierpień br.
Obecnie IGC prognozuje, że podaż zbóż (tu rozumiana jako suma zapasów początkowych i produkcji) będzie w bieżącym sezonie o prawie 88 mln t (3,8%) niższa niż w sezonie ubiegłym. Tak duży spadek podaży będzie wymagał odpowiednich dostosowań po stronie zużycia zbóż. Po raz pierwszy od wielu lat ma ono być niższe niż w sezonie poprzednim (wg danych USDA poprzednio taka sytuacja miała miejsce 12 lat temu). Zazwyczaj zużycie zbóż z roku na rok systematycznie rosło – tak było nawet w kryzysowych sezonach 2007/08 i 2010/11. Tym razem ma być inaczej. Zużycie zbóż ma zmniejszyć się o 41 mln t, z czego aż 29 mln t ma przypadać na mniejsze zużycie na pasze (spadek o 3,7%), a 10 mln t na mniejsze zużycie na cele przemysłowe (spadek o 3,2%). Z kolei zużycie na produkcję żywności ma wzrosnąć o 4,5 mln t (wzrost o 0,7%). Otwarte pozostaje pytanie, jak duże muszą być podwyżki cen lub zmniejszenie skłonności konsumentów do płacenia, aby wywołać taki spadek popytu.
Mimo wyraźnego spadku zużycia zbóż, ich zapasy na koniec sezonu i tak ulegną dosyć znaczącej redukcji. Wg IGC będą o 43 mln t mniejsze niż w ubiegłym sezonie. W rezultacie współczynnik zapasy do konsumpcji spadnie do bardzo niskiej wartości 18,2% w porównaniu z 20,1% w sezonie 2011/12.

Źródło: Analizy BGŻ