Młodzież na Agritechnice

Czwarte Europejskie dni młodych rolników i studentów na targach Agritechnica ułatwiają wymianę informacji i nawiązywanie kontaktów. Spotkania organizowane są przez DLG, Niemiecką Federację Młodzieży Wiejskiej (BDL) i Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA). Swoją obecność zapowiedziały reprezentacje z krajów Europy Wschodniej, USA, Kanady i Australii.

Obrady prowadzone będą w języku niemieckim z tłumaczeniem w językach angielskim i francuskim.