Młodzi rolnicy zyskają więcej

Komisja Europejska wyraziła zgodę na przesunięcie dodatkowych milionów euro na premie dla młodych rolników w ramach kończącego się właśnie PROW. Dodatkowe pieniądze będą również przeznaczone na podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Komisja Europejska wyraziła zgodę na przesunięcie 23 mln euro w ramach PROW 2007-2013 na działanie "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Decyzja, którą ogłosiło ministerstwo rolnictwa, pozwoli na przyznanie pomocy z tego działania większej ilości młodych rolników, którzy w zeszłym roku się o nią ubiegało.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sporządzę listę, która określa kolejność przyznawania wsparcia. Do tej pory znajdowało się na niej 7,8 tys. młodych rolników. Aktualnie, po przesunięciu środków na powyższe działanie, dodatkowych 961 rolników otrzyma premie.

Nabór wniosków na ułatwianie startu młodym rolnikom przeprowadzony był w ubiegłym roku od 15 maja do 21 czerwca. Z ponad 22 tysięcy zgłoszeń, ARiMR, po ocenie formalnej wniosków, przyznała premie ok. 7,8 tys. młodych rolników. Teraz liczba ta wzrośnie do 8829 osób.

Dodatkowo, Komisja Europejska przychylnie spojrzała na wniosek Polski o zwiększenie budżetu działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie projektów dotyczących energii odnawialnej (np. dotyczących instalowania baterii fotowoltaicznych) o kwotę 17,25 mln euro.

Renata Struzik, źródło: ARiMR