Mleko tańsze od wody

W dniu 15 stycznia w Szczecinie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Hodowców Bydła oraz producentów i przetwórców mleka z wicewojewodą na temat złej sytuacji na rynku. Spotkanie zaowocowało wypracowaniem 12 postulatów, które wicewojewoda ma przekazać ministrowi rolnictwa Markowi Sawickiemu. Prezentujemy pełną treść postulatów, a także zapraszamy na relację filmową z ww. spotkania. N

Postulaty:
1. Ustalenie przez Ministra Rolnictwa i Ministra Finansów minimalnej ceny mleka.
2. Wprowadzenie przez Ministerstwo Rolnictwa (do czasu wzrostu cen) opłat ,,wyrównawczych producentom mleka (dla pokrycia różnicy między uzyskaną ceną, a kosztem produkcji).
3. Finansowe wsparcie eksportu poza Unię, mleka w proszku, masła i serów twardych.
4. Wprowadzenie kredytów preferencyjnych na zasadach kredytu klęskowego.
5. Podjęcie kroków prawnych w celu uniemożliwienia sieciom handlowym stosowania praktyk monopolistycznych.
6. Przeprowadzenie analiz marż handlowych i wprowadzenie ograniczenia wysokości stosowanych w handlu marż (vide Węgry).
7. Ustawowo ograniczyć termin płatności dla wszystkich podmiotów uczestniczących w obrocie towarowym maksymalnie do 30 dni.
8. Promowanie produktów nabiałowych naturalnych.
9. Wymuszenie na handlu odpowiedniego wydzielenia na półkach sklepowych i oznakowania artykułów nabiałopodobnych.
10. Rozszerzenie dostępnego asortymentu produktów w ramach akcji ,,szklanka mleka”.
11. Zobowiązanie ARR do stałego analizowania stanu hodowli i bieżącego reagowania na wykorzystanie kwot mlecznych.
12. Egzekwowanie wyraźnego oznaczenia pochodzenia produktu (eksponowanie produktów krajowych).

MS,AA/Wrp.pl