Mleko najdroższe na Podlasiu

Wysokie ceny zbytu artykułów mlecznych w kraju będące m.in. efektem osłabienia polskiej waluty, a co za tym idzie poprawy wyników eksportowych, zadecydowały o utrzymaniu wzrostowych tendencji cen skupu mleka.

Z danych GUS wynika, że w listopadzie 2011 r. rolnicy otrzymywali przeciętnie 126,87 zł za hl surowca – 3% więcej niż w październiku i o ponad 10% w stosunku do analogicznego okresu w 2010 roku. Tradycyjnie najwyższe ceny skupu mleka (ale też najszybszy przyrost względem października 2011 r.) odnotowano na Podlasiu (136,70 zł/hl). Wysoki poziom cen zaobserwowano również w województwie zachodniopomorskim (132,70 zł/hl) i lubuskim (133,42 zł/hl). Najmniej za surowiec płacono z kolei na Podkarpaciu (108,05 zł/hl) i w Małopolsce (111,90 zł/hl).
Analitycy BGŻ oczekują, że dane odnośnie cen skupu mleka za grudzień będą wskazywać na dalsze podwyżki, aczkolwiek dynamika wzrostu może ulec wyhamowaniu ze względu na stabilizację cen zbytu przetworów mleczarskich obserwowaną w ciągu ostatnich tygodni.
Drożejący przez cały 2011 r. surowiec przełożył się na przyspieszenie tempa wzrostu wielkości skupu mleka. W listopadzie ub. r. mleczarnie zakupiły łącznie 707,0 mln l surowca, tj. wprawdzie o prawie 6% mniej niż w październiku (spadek sezonowy wynikający z mniejszej produkcji mleka w miesiącach zimowych), ale aż o ponad 8% więcej w relacji rocznej. Warto zwrócić uwagę, iż w poprzednich latach sezonowa obniżka skupu w listopadzie sięgała 10-12% wobec października.
Ogółem w okresie styczeń-listopad skup wyniósł 8251,3 mln l, tj. był o 3% wyższy (231,1 mln l) niż w tym samym czasie 2010 roku.