Minister na Łotwie

Na zaproszenie Ministra Rolnictwa Łotwy Janisa Duklavsa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki w dniach 24-25 marca br., przebywał z wizytą w tym kraju, jak podaje Biuro Prasowe resortu. W trakcie rozmów bilateralnych poruszono kwestie związane ze Wspólną Polityką Rolną po roku 2013.

Stanowiska obydwu stron w tej sprawie są jednoznaczne. Obydwaj ministrowie opowiadają się za odejściem od historycznych uwarunkowań ustalania wysokości dopłat i za jednakowym traktowaniem wszystkich – starych i nowych – członków Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczył ambasador Marek Jerzy Nowakowski.
Marek Sawicki odwiedził Łotewskie Centrum Doradztwa i Szkolenia mieszczące się w miejscowości Ozolnieki, które współpracuje z polskimi ośrodkami doradztwa, a szczególnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Przedstawiciele kierownictwa Centrum zaprezentowali cele i sposoby wdrażania systemu doradztwa na Łotwie. Ministrowie Polski i Łotwy zapoznali się również z produkcją w jednym z przemysłowych gospodarstw rybackich, a w gminie Zalenieki uczestniczyli w uroczystym otwarciu pierwszej na Łotwie biogazowni uruchomionej w prywatnym gospodarstwie rolnym.
Łotwę dotknęła powódź. Wiele terenów zamieszkanych, a także pól jest podtopionych i zalanych. Śnieżna i mroźna zima także na Łotwie poczyniła duże szkody.

Źródło: MRiRW