Mięso na użytek własny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Rozporządzenie to wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej.

Przyjęte w nowym rozporządzeniu rozwiązania wprowadzają możliwości produkcji mięsa na użytek własny również w innym gospodarstwie niż gospodarstwo pochodzenia zwierzęcia, określając warunki dotyczące wymagań co do jego produkcji. Zmieniono także sposób badania i znakowania mięsa oraz zasady powiadamiania o zamiarze przeprowadzenia uboju.

Możliwość oddania zwierzęcia do uboju do innego gospodarstwa będzie szczególnie pomocna dla tych obszarów wiejskich, gdzie najbliższa rzeźnia, która mogłaby dokonać usługowego uboju zwierząt znajduje się w znacznej odległości od gospodarstwa.

W nowym rozporządzeniu przyjęto bardziej praktyczne i korzystniejsze dla rolników rozwiązania, zgodnie z którymi posiadacz zwierzęcia sam będzie mógł pobrać i dostarczyć do urzędowego lekarza weterynarii próbkę mięsa do obowiązkowego badania na obecność włośni, które może być przeprowadzone tzw. metodą badania trichinoskopowego.