Materiał siewny – podsumowanie zbóż ozimych

Agencja Rynku Rolnego informuje, że do dnia 15 lutego 2008 roku Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego przyjęły 15 215 wniosków o dopłaty do materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego. N

Ilość złożonych wniosków może się zwiększyć, ponieważ jeszcze nie wszystkie wnioski, które przez rolników zostały wysłane pocztą dotarły do ARR.Najwięcej wniosków złożono w województwie wielkopolskim (3 168), kujawsko-pomorskim (2 399) i dolnośląskim (1 971), najmniej wniosków wpłynęło do Oddziałów Terenowych ARR w województwach: małopolskim (139), podkarpackim (200) i śląskim (263). Do chwili obecnej Agencja Rynku Rolnego wydała 8 265 decyzji o wypłacie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.Kolejny termin składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany rozpocznie się 15 kwietnia i będzie trwał do 15 czerwca 2008 roku.

opr. Ms
Wrp.pl
źródło: ARR