Litewski debiut na warszawskiej giełdzie

Agrowill Group, jedna z największych firm działających na rynku pierwotnej produkcji rolnej w regionie Morza Bałtyckiego, zadebiutuje na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Litewska spółka zamierza wyemitować 35 mln nowych akcji i pozyskać pomiędzy 55 a 75 mln zł, a debiut w Warszawie planuje na początku 2011 roku.

Dla grupy będzie to drugi rynek akcji po wileńskim, na którym będzie obecna.
Najważniejszym celem emisyjnym spółki jest zwiększenie zakresu działalności. Plany strategiczne grupy zakładają dwukrotne powiększenie liczby krów mlecznych, czyli zakup kolejnych trzech tysięcy sztuk. Obecna wydajność produkcyjna pozwala na powiększenie stada bez znacznego nakładu finansowego i zmian w strukturze. Dzięki temu spadnie koszt produkcji mleka. Ponadto, spółka planuje powiększyć obszar zarządzanych terenów o 20-25%. Jednakże, obecnie Agrowill Group nie planuje akwizycji wśród przedsiębiorstw rolniczych.
Jako jeden z największych producentów rolnych w regionie Morza Bałtyckiego, spółka może pozwolić sobie na samodzielne pozyskiwanie nawozów i innych materiałów bezpośrednio od producentów i w ten sposób uniknąć kosztów wynikających z korzystania z usług pośredników.
Litewską grupę rolniczą Agrowill Group prezentowaliśmy 3 listopada w materiale http://www.wrp.pl/Indhold/sider/show_article-7/default.aspx?id=9068