Kontrole wyrobów mlecznych – czy wiemy, co jemy?

Zgodnie z najnowszymi wynikami kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych aż 36% opakowań przetworów mlecznych było nieprawidłowo oznakowanych. Producenci nadal również niechętnie przekazują prawdziwe informacje o rzeczywistej zawartości tłuszczu w poszczególnych produktach. Najwięcej nieprawidłowości w tym zakresie wykryto w przypadku śmietany.

Kontrolę przeprowadzono łącznie w 72 podmiotach. Badaniami pod względem oceny organoleptycznej, fizykochemicznej, parametrów mikrobiologicznych oraz znakowania objęto łącznie ponad tysiąc ton produktów.

Najmniej nieprawidłowości wykryto podczas oceny organoleptycznej 3,6%. Najczęściej dotyczyły one nieprawidłowego smaku i zapachu masła, obecności kropel wody czy nieprawidłowej konsystencji. Wzorowo w tym zakresie wypadło mleko i wyrabiane z niego napoje fermentowane, śmietanki, sery twarogowe oraz topione.

Dużo większa skala nieprawidłowości została za to wykryta w ocenie fizykochemicznej. Dotyczyła ona aż 20,7% badanych partii towaru. Głównie Inspektorzy stwierdzali zaniżoną bądź zawyżoną zawartość tłuszczu. Dotyczyło to całego wachlarza produktów z wyjątkiem serów topionych. Oprócz tego, produkty te wykazywały nieprawidłową zawartość wody oraz soli.

Największe nieprawidłowości wykryto podczas kontroli oznakowania opakowań. Dotyczyło to ponad 36% skontrolowanych wyrobów. Inspekcja miała najwięcej zarzutów co do wprowadzania w błąd konsumentów np. co do składu produktu poprzez elementy graficzne. Za nieprawidłowe uznano także stosowanie niezrozumiałych skrótów (zaw.”, “przech.”, “energ.”) oraz nieścisłości w podawaniu informacji dotyczących wartości odżywczych produktów. Warto dodać, że w tym zakresie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w przypadku opakowań serów topionych.

W związku z nieprawidłowościami wojewódzkie inspektoraty wydały 22 decyzje nakładające na producentów kary pieniężne, na łączną kwotę 16 200 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności