Konsultacje w sprawie wędzonek

22 lipca 2014 r. został skierowany do konsultacji społecznych oraz umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).

Ministerstwo zachęca do zapoznania się z przedmiotowym projektem i zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do dnia 7 sierpnia 2014 r. 
Projektowane rozporządzenie ma na celu umożliwienie korzystania z odstępstwa, w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) dla produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie umieszczanych na rynku krajowym, przewidzianego w obecnie procedowanym w instytucjach Unii Europejskiej rozporządzeniu Komisji SANCO/11252/2014.
Projekt rozporządzenia znajduje się pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/231015/231017/231018/dokument120273.pdf
 
AT na podstawie materiałów MRiRW