Konkurs KRUS – wręcznie nagród w piątek

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2007 wygrało gospodarstwo Państwa Danuty i Zbigniewa Klimaszewskich, zam. Klimasze, woj. podlaskie. Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas targów Polagra – Premiery 2008, które rozpocznynają się w przyszły weekend. Tradycyjnie już, właściciele najbezpieczniejszego gospodarstwa w Polsce otrzymją w nagrodę ciągnik rolniczy.

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne prowadzony pod merytorycznym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcja Pracy i Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz pod patronatem medialnym Programu I TVP SA oraz dwutygodnika AGRO SERWIS, w piątej edycji przebiegał podobnie jak w latach ubiegłych w dwóch kategoriach gospodarstw: indywidualnych i wielkotowarowych.

W kategorii gospodarstw indywidualnych uczestniczyło 1457 gospodarstw rolnych. Komisje konkursowe szczebla regionalnego, wizytujące i oceniające zgłoszone gospodarstwa, wyłoniły spośród nich 147 gospodarstw do etapu wojewódzkiego. Komisje wojewódzkie po ich ponownej ocenie wyróżniły 16 najbezpieczniejszych gospodarstw w kraju.

Podczas wizytacji gospodarstw zwracano uwagę na porządek w obrębie podwórzy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, stan instalacji elektrycznych, warunki obsługi i bytowania zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej oraz estetykę gospodarstw.
Oprócz zwycięzców konkursu, komisja wyróżniła kilkanaście innych gospodarstw z całej Polski. W piątek (15 luty) o godz. 12.00 w paw. 11 odbędzie się uroczyste wręcznie nagród wszystkim wyróżnionym.

Na zdjęciu powyżej, zeszłoroczni zwycięzcy konkursu Państwo Emilia i Jan Mazepowie z Domaniówka (woj. dolnośląskie).

MS
Wrp.pl