Koniec naboru na “modernizację”

Wtorek, 28 kwietnia, był ostatnim dniem przyjmowania w tegorocznym naborze wniosków o pomoc finansową na Modernizację gospodarstw rolnych”. Rolnicy złożyli 15593 wnioski w skali kraju- poinformowało biuro prasowe Agencji. N”

Do liczby tej dodane zostaną wnioski wysłane do 28 kwietnia listami poleconymi, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, które jeszcze dostarczy poczta do Oddziałów Regionalnych. Na udzielenie wsparcia rolnikom modernizującym gospodarstwa ARiMR może przeznaczyć w ramach tegorocznego naboru 2,53 mld zł. Kwota ta została podzielona na koperty wojewódzkie. Wszystkie wnioski złożone i wysłane pocztą w terminie wezmą udział w losowaniu, które określi kolejność ich rozpatrywania. Losowanie odbędzie się w Centrali ARiMR w Warszawie, osobno dla każdego województwa, nie wcześniej niż 21 dni i nie później niż 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania wniosków o pomoc z tego działania. Wiadomo już, że w woj. zachodniopomorskim dofinansowaniem może być objęty mniej niż co trzeci wniosek, a w woj. lubuskim co drugi. Złożone tam do 28 kwietnia, do końca dnia, wnioski wyczerpały wojewódzkie limity środków odpowiednio w 330,77% i 205,95%. Natomiast w ośmiu województwach przyjęte do tego czasu wnioski nie wyczerpują puli środków przewidzianych dla tych regionów, co oznacza, że wszyscy rolnicy, którzy złożyli tam prawidłowo wypełnione wnioski mogą otrzymać pomoc o jaką się ubiegali. W województwach, w których limit środków przewidzianych na Modernizację gospodarstw rolnych” na 2009 r. nie został wykorzystany, będzie ogłoszony dodatkowy nabór wniosków.

Otrzymaną pomoc finansowa można przeznaczyć na pokrycie części kosztów inwestycji poniesionych na: budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania oraz przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z gospodarstwa. Można też kupić maszyny, urządzenia oraz wyposażenie do produkcji rolnej, przechowalnictwa, magazynowania czy też sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych.

opr. MS/Wrp.pl