Konferencja o zwalczaniu choroby Aujeszkyego

W dniu 21 lutego br z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu Wieloletniego Programu Zwalczania Choroby Aujeszkyego u świń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2008-2013.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej, Ministerstwa Rolnictwa, Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędów Marszałkowskich, Wojewodów, a także izb rolniczych z prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Celem programu jest uwolnienie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od choroby Aujeszkyego u świń. Cel ten w odniesieniu do poszczególnych powiatów, a następnie województw może zostać osiągnięty w terminie wcześniejszym. W takim przypadku dany region zostanie uznany za urzędowo wolny od choroby Aujeszkyego u świń stosownym aktem prawnym. W dniu zakończenia programu wszystkie województwa realizujące Program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń powinny zostać uznane za urzędowo wolne od tej jednostki chorobowej.

W pierwszym etapie realizacji Programu zostanie przeprowadzone próbobranie we wszystkich stadach świń na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. W wyniku przeprowadzonego badania zostanie określona liczba stad świń zakażonych wirusem choroby Aujeszkyego. Przeprowadzone zostaną także badania próbek krwi pozyskanej od dzików do badań kontrolnych w kierunku klasycznego pomoru świń u dzików. Będzie to pierwsze próbobranie, które pozwoli na ocenę stopnia zapowietrzenia powiatów w poszczególnych województwach, a co za tym idzie na określenie liczby stad, w których będą prowadzone szczepienia świń przeciwko chorobie Aujeszkyego. W drugim etapie zostanie przeprowadzone drugie próbobranie w stadach uznanych za potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego u świń (PW) oraz zostaną rozpoczęte szczepienia w stadach świń zakażonych wirusem choroby Aujeszkyego (Z) i w stadach na obszarze zapowietrzonym (OZ). Do czynności związanych z realizacją Programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, powiatowi lekarze weterynarii mogą wyznaczyć lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji, zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm.).

Inicjacja działań organów Inspekcji Weterynaryjnej w ramach uruchomienia programu tj. rozpoczęcie pobierania pierwszej transzy próbek w stadach trzody chlewnej planowane jest już w marcu. W 2008 roku przewiduje się pobranie ok. 5,5 mln prób krwi z chlewni o cyklu zamkniętym, oraz ok.5,4 mln prób z tuczarni tj. łącznie ok. 10,9 mln prób. Taka ilość pozwoli na pełne wykorzystanie dofinansowania na obecny rok w wysokości 5 mln euro, jakie Polska otrzymała z Komisji Europejskiej na pokrycie kosztów kwalifikowanych tj. badań laboratoryjnych. Wszelkie pozostałe koszty wdrażania programu pokryte zostaną z budżetu państwa.

źródło: KRIR

N

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj