Komitet Założycielski Związku Zawodowego Młodych Rolników RP

W Warszawie 18 października br. zawiązał się Komitet Założycielski Związku Zawodowego Młodych Rolników RP. Przewodniczącą Komitetu Założycielskiego została Elwira Pawelec z województwa lubuskiego. Wiceprzewodniczącymi: Marcin Kupidaj – województwo wielkopolskie , Filip Postucha – województwo lubelskie.

W trakcie spotkania ustalono kalendarz Zjazdów Wojewódzkich ZZ Młodzi Rolnicy RP. Krajowy Zjazd Delegatów  planowany jest w styczniu 2015.
Celem Związku Zawodowego Młodych Rolników RP jest reprezentowanie spraw i wartości młodych rodzin rolniczych oraz  podkreślanie roli i znaczenia młodych rodzinnych gospodarstw rolnych w rozwoju społeczno-gospodarczym polskiej i europejskiej wsi.
Rodzina jest dla nas wartością nadrzędną, młoda rodzina rolnicza to „sól” polskiej wsi, stanowi o przyszłości polskiej wsi, jej rozwoju ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Jest ostoją polskiej kultury i tradycji.
Idea powstania  ZZ Młodzi Rolnicy RP  związana z potrzebą skutecznej reprezentacji interesów młodych rolników na forum krajowym i europejskim.
Tylko jako zorganizowana grupa rolników jesteśmy partnerem dla wszystkich instytucji, administracji, instytutów naukowych, biznesu w kraju i zagranicą.

KZZZMR RP /AT/