fbpx
Strona głównaPozostałeKomisja rozpoczyna śródokresowy przegląd wspólnej polityki rybołówstwa

Komisja rozpoczyna śródokresowy przegląd wspólnej polityki rybołówstwa

Komisja Europejska zatwierdziła dokument zawierający analizę dodatnich i ujemnych stron wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) po jej reformie z 2002 r. Członkowie Komisji przyznali, że chociaż pakiet reform z 2002 r. znacząco ulepszył zarządzanie rybołówstwem w UE, nadal istnieje szereg wyzwań, które należy podjąć.

Krótkofalowe decyzje połączone z nieodpowiedzialnym postępowaniem w niektórych częściach sektora w dalszym ciągu mają negatywne skutki dla tych rybaków, którzy działają na rzecz wspólnego dobra. W rezultacie powstaje sytuacja błędnego koła, w której zakłócona zostaje zarówno równowaga ekologiczna mórz, jak i rentowność gospodarcza sektora. W związku z tym Komisja proponuje natychmiast rozpocząć pełen przegląd WPRyb, aby przygotować podstawy dla zasadniczej reformy ram instytucjonalnych zarządzania rybołówstwem w Unii Europejskiej.

Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Joe Borg stwierdził: W przypadku zarządzania ruchomymi zasobami międzynarodowymi, od których zależy europejski sektor rybołówstwa, wspólna polityka rybołówstwa jest jedynym rozwiązaniem. Jednak w obecnej formie WPRyb nie zachęca rybaków ani polityków do odpowiedzialnego postępowania. Nasze instrumenty zarządzania sprzyjają podejmowaniu krótkowzrocznych i krótkofalowych decyzji, które powodują zakłócenie zrównoważonego rybołówstwa. Rzetelne określenie niezbędnych zmian oraz planu działania wymaga czasu, a także pełnego zaangażowania zainteresowanych podmiotów. Z tego względu proponuję, abyśmy natychmiast rozpoczęli pełen przegląd reformy z 2002 r.”

Komisarz Borg podkreślił szereg osiągnięć, które odnotowano w ramach reformy z 2002 r., a zwłaszcza: większą wiarygodność i przejrzystość naukowych podstaw prowadzonej polityki, lepszą komunikację z zainteresowanymi podmiotami, objęcie znacznej liczby stad długoterminowymi planami zarządzania, a także niedawno podjęte działania na rzecz eliminacji nielegalnych połowów oraz ograniczenia odrzutów.

Pomimo wielu wspomnianych pozytywnych działań nadal należy rozwiązać następujące problemy uniemożliwiające prowadzenie naprawdę zrównoważonych połowów na wodach UE:
nadmierna zdolność połowowa floty UE: obecnie flota jest w stanie poławiać od dwóch do trzech razy więcej niż wynosi maksymalny podtrzymywalny połów
rybacy muszą ponosić odpowiedzialność za zrównoważone wykorzystywanie zasobów publicznych,
zrównoważenie ekologiczne musi stanowić cel nadrzędny wobec zrównoważenia gospodarczo-społecznego, ponieważ jest ono warunkiem wstępnym umożliwiającym ten drugi rodzaj zrównoważenia
w procesie decyzyjnym musi istnieć bardziej przejrzysta hierarchia między zasadami a realizacją, tak aby uprościć regulacje na szczeblu UE oraz wspierać regionalne rozwiązania w zakresie zarządzania we wszystkich możliwych przypadkach
WPRyb należy uspójnić z dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej, która niedawno weszła w życie i która zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia dobrego stanu ekologicznego mórz podlegających ich jurysdykcji do 2020 r.

Europa potrzebuje skoordynowanego podejścia do zarządzania rybołówstwem, które obejmowałoby lądowe i rynkowe elementy sektora wraz z sektorem połowowym i akwakulturą, zgodnie z nową zintegrowaną polityką morską UE i zrównoważonym wzrostem w regionach przybrzeżnych, na który kładzie się nacisk w ramach tej polityki.Komisja rozpocznie teraz etap analizy i konsultacji, który stworzy podstawę dla przyszłego procesu reform. Dnia 29 września odbędzie się nieformalna debata z ministrami ds. rybołówstwa w ramach posiedzenia Rady ds. Rybołówstwa, w oparciu o dokument zawierający diagnozę sytuacji i warianty działań politycznych. Jeżeli Rada Europejska zwróci się następnie do Komisji o rozpoczęcie prac nad reformą WPRyb w ramach konkluzji w sprawie polityki morskiej w grudniu 2008 r., Komisja przedstawi pełen dokument dotyczący debaty na początku 2009 r. W ten sposób powstaną podstawy dla szeroko zakrojonych konsultacji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi podmiotami.

Wspólną politykę rybołówstwa oficjalnie ustanowiono w 1983 r. i od tamtej pory poddawano ją przeglądowi co dziesięć lat. Ostatnią reformę uzgodniono w 2002 r., a jej przegląd nastąpi najpóźniej w 2012 r.

Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasowy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.