Kolejne 40 mln zł z Unii dla Pomorza

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego kolejne 40 mln zł wpłynie na realizacje pomorskich projektów. Na liście podmiotów, które otrzymały unijne dofinansowanie z RPO znalazło się: 6 gmin: Brusy, miasto Malbork, Lębork, Tczew, Karsin, Kolbudy, a także powiat kościerski, parafia pw. Św. Jana Bosko w Suchorzu oraz Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.

Wśród gminnych beneficjentów wymienić należy gminę Brusy, która do 2013 roku zrealizuje na swoim terenie dwa projekty dotyczące regulacji gospodarki wodno-ściekowej o łącznej wartości aż 31 mln zł (dofinansowanie unijne – niecałe 18 mln zł), a także miasto Malbork, w którym, kosztem ponad 8,5 mln zł, przebudowane zostaną drogi dojazdowe do dworca PKP – dofinansowanie unijne ponad 5,5 mln zł, Lębork – projekt zakłada ożywienie historycznego centrum miasta przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań – wartość to niecałe 13 mln zł (dofinansowanie ponad 5,5 mln zł);Tczew, gdzie kosztem 8,5 mln zł (dofinansowanie unijne ponad 4 mln zł) przebudowana zostanie droga w Rokitkach, która następnie pełnić będzie rolę alternatywnego dojazdu do węzła autostrady A-1 w Stanisławiu, gmina Karsin – realizacja, kosztem 2,3 mln zł (dofinansowanie unijne ponad 1,5 mln zł) projektu rozbudowy infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu, gmina Kolbudy, na terenie której powstanie ścieżka rowerowa oraz drogi piesze pomiędzy miejscowościami Kolbudy i Kowale. Koszt ponad 1,5 mln,dofinansowanie przekroczy 1 mln zł. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby przeprowadzi kampanię promocyjną Nordic Walking na terenie Szwajcarii Kaszubskiej – koszt to 338 tys. zł z czego Unia Europejska pokryje ponad 287 tys. zł.