Kolejne 40 mln zł z UE na pomorskie projekty

Kolejnych 11 umów dotyczących projektów realizowanych w ramach RPO WP 2007-2013 w województwie pomorskim otrzyma unijne dofinansowanie. Łączna kwota dofinansowania – prawie 40 mln zł – trafi do 10 gmin oraz Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o.

Najwyższe dofinansowanie otrzymają miasto Puck oraz gmina Potęgowo. Pierwszy z beneficjentów, za sumę prawie 13 mln zł (dofinansowanie unijne wyniesie ponad 9 mln zł) uatrakcyjni Plac Wolności – jedną z najważniejszych przestrzeni miejskich. Celem projektu jest pełne wykorzystanie potencjału turystycznego tego obszaru, przywrócenie mu funkcji reprezentacyjnej i ożywienia społeczno-gospodarczego, co wzmocni potencjał rozwojowy całego Pucka. Z kolei gmina Potęgowo za prawie 10 mln zł (blisko 7 mln zł z UE) zrealizuje projekt budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie swojej aglomeracji.