KE: Nowe środki wsparcia branży mleczarskiej

Komisja Europejska zapowiedziała wsparcie producentów mleka, by mogli przetrwać recesję i ostry spadek cen mleka. UE zapewniła przemysł mleczarski, że podejmuje wszelkie możliwe działania, aby wesprzeć rolników i ustabilizować sytuację na rynku. Nie będzie jednak odstąpienia od wycofywania kwot mlecznych.

Rolnicy otrzymują obecnie 24 eurocenty za litr mleka, podczas gdy w 2007 r. było to 30-40 eurocentów. Wielu producentów otrzymuje mniej niż 21 eurocentów za litr. Odpowiadają za to dwa czynniki: spadek popytu wywołany światowym kryzysem oraz wzrost produkcji mleka przez takie kraje, jak Nowa Zelandia, Australia i Brazylia.

Podaż znacznie przekracza popyt, Unia uruchomiła więc środki wsparcia. Już w styczniu rozpoczęto prywatne magazynowanie nadwyżek masła, czyli dwa miesiące wcześniej niż zazwyczaj. Pod koniec czerwca w magazynach było już 105,8 tys. ton masła. Dla wszystkich produktów mleczarskich przywrócono refundacje eksportowe, które umożliwiają UE sprzedaż produktów po konkurencyjnych cenach na całym świecie. W sprawozdaniu dotyczącym sytuacji na rynku przetworów mlecznych przedstawiono również takie rozwiązania, jak wykupienie nadwyżek masła i propagowanie programu Mleko dla szkół”. W ramach programu więcej szkół ma oferować uczniom mleko i inne produkty nabiałowe.

Wprowadzone przed 40 laty kwoty produkcyjne unijnej polityki rolnej pomogły ograniczyć nadprodukcję niektórych produktów spożywczych, jak np. mleko i zboże. Jednak system kwot mlecznych jest obecnie stopniowo wycofywany i do 2015 r. ma zostać całkowicie zlikwidowany. Pomimo protestów rolników przeciwko rezygnacji z kwot mlecznych, będą one powoli wycofywane.
“Będziemy w dalszym ciągu wykorzystywać wszystkie dostępne nam środki, aby ustabilizować sytuację na rynku. Jednak nie odstąpimy od naszej polityki łagodnego wycofywania kwot, jak wyraźnie stwierdziła to Rada Europejska” – powiedziała komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel.