Kampania na rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie

Chrońmy nasze dzieci” – pod takim hasłem Państwowa Inspekcja Pracy zainaugurowała tegoroczną kampanię na rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Kampania ruszyła oficjalnie 24 czerwca br. N”

Poinformowała o niej na konferencji prasowej Bożena Borys-Szopa, główny inspektor pracy. Zaapelowała do rolników, a także mieszkańców miast spędzających urlop i wakacje na wsi lub pomagających rodzinie w żniwach o zwrócenie szczególnej uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nielekceważenie zagrożeń, które mogą stać się przyczyną tragedii. Apel wzmocniony został omówieniem przykładów tragedii z udziałem dzieci wiejskich i zilustrowany dodatkowo pokazem przejmujących zdjęć małoletnich ofiar wypadków na polu i obejściu gospodarskim. Wykonano je w Klinice Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie co roku trafia od 100 do 150 dzieci.

– “Bardzo bym chciała, aby tegoroczne wakacje, które właśnie się rozpoczęły, były przede wszystkim bezpieczne. Aby wszystkie dzieci powróciły we wrześniu do szkoły zdrowe i wypoczęte!” – powiedziała B. Borys-Szopa.

W 2007 r. inspektorzy pracy przeprowadzili blisko 10 tys. wizytacji gospodarstw rolnych i miejsc wykonywania prac polowych. Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należały: niebezpieczny przewóz ludzi w przyczepach, na zaczepach przyczep oraz na błotnikach ciągników i kombajnów, niewłaściwy sprzęg ciągnika z przyczepą bądź maszyną rolniczą, usuwanie zapychającej maszynę słomy przy włączonym napędzie, brak lub niewłaściwa osłona wałka przegubowo-teleskopowego (do odbioru mocy ciągnika). W 15 proc. wizytowanych gospodarstw inspektorzy stwierdzili powierzanie dzieciom różnorodnych prac, w tym prac wzbronionych, takich jak kierowanie sprzętem i maszynami rolniczymi, przemieszczanie ciężarów o masie przekraczającej dopuszczalne wartości, prace przy preparatach ochrony roślin lub przebywanie w strefach bezpośredniego zagrożenia – w pobliżu pracujących ciągników, kombajnów i innych maszyn.

W 2007 roku przeprowadzono także po raz pierwszy kontrole sezonowej pracy dzieci. Najczęstszą nieprawidłowością, jaką stwierdzali inspektorzy, było zatrudnianie dzieci na podstawie umów cywilnoprawnych bez zgody przedstawiciela ustawowego. Często też pracodawcy nie posiadali zezwolenia inspektora pracy na wykonywanie pracy przez dzieci. Występowały przypadki zatrudniania młodzieży w porze nocnej. W wyniku stwierdzonych przez inspektorów pracy nieprawidłowości wydano 145 decyzji oraz skierowano 68 wystąpień do pracodawców. Ponadto nałożono 17 mandatów karnych na łączną kwotę 21 tys. zł oraz skierowano 7 wniosków do sądów. Kontrole tej problematyki są kontynuowane w roku bieżącym.

opr. MS/Wrp.pl

N