Już blisko 40 tysięcy uczniów z kampanią “Stawiam na mleko!”

Do tej pory w ramach kampanii Stawiam na mleko!” odwiedzono 24 miasta w całej Polsce docierając do ponad 47 tysięcy dzieci, ich rodziców oraz opiekunów. Do końca czerwca Mleczna Ekspedycja zrealizowała już 8 tras z 12 zaplanowanych na 2008 rok.”

W tym czasie Mleczny Konwój przejechał ponad 51 tysięcy km docierając do blisko 40 tysięcy uczniów w 71 szkołach podstawowych małych i średnich miastach. Trasa Mlecznej Ekspedycji przewidziana na 2008 rok objęła swoim zasięgiem tereny centralnej oraz północno-wschodniej Polski i poprowadziła przez województwa: mazowieckie, podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie. W tym roku Konwój Stawiam na mleko!” dotrze jeszcze do mieszkańców 12 miast położonych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz zachodnio-pomorskim.
-“” Oficjalnie kampanię “Stawiam na mleko!” rozpoczęliśmy w styczniu br., ale poprzedziły ją trzy miesiące intensywnych przygotowań. Po ponad pół roku realizowania programu pozwoliliśmy sobie na pierwsze podsumowania i ocenę poszczególnych działań. Cieszy nas fakt, że atrakcje jakie przygotowuje Mleczna Ekspedycja dla mieszkańców odwiedzanych miast spotykają się z dużym zainteresowaniem, co przekłada się na konkretne działania edukacyjno-informacyjne na temat korzyści ze spożywania mleka i produktów mlecznych”” – powiedział Krzysztof Przybyłowski, prezes CAM Media S.A.

Mleczna Ekspedycja składa się ze specjalnego Trucka Mlecznego, którego celem w czasie 3 lat trwania kampanii jest dotarcie do blisko 450 szkół w 108 miastach w całej Polsce oraz przeprowadzenie kompleksowych działań informacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych, skierowanych do dzieci w wieku 7- 13 lat i ich opiekunów.

opr. MS/Wrp.pl
źródło: Anna Tchorzewska/Propublic

O kampaniiStawiam na mleko!””
ProgramStawiam na mleko!”” zainaugurowano pod koniec stycznia, ma on na celu przeprowadzenie kompleksowych działań informacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych, skierowanych do dzieci w wieku 7- 13 lat, ich rodziców oraz opiekunów. Kampania finansowana jest ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa, przy wsparciu Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej. Realizowanie kampanii powierzono firmie CAM Media S.A., która została wyłoniona w przetargu jako organizacja wdrażająca.