Jęczmień w skupie interwencyjnym

Prawie 2 mln ton zbóż (1 970 560 t) zaoferowano do końca listopada br. na rynku unijnym, wynika z danych Komisji Europejskiej. 91% stanowił jęczmień, a 9% pszenica. Polska oferta stanowiła 8% całości (148 216 t).

Polscy przedsiębiorcy, podobnie jak rolnicy w innych krajach UE, byli zainteresowani przede wszystkim sprzedażą do zapasów interwencyjnych jęczmienia, którego cena na rynku krajowym utrzymuje się poniżej ceny interwencyjnej. W okresie 16-22 listopada br. przeciętna cena jęczmienia paszowego we Wspólnocie utrzymywała się na poziomie 101 euro/t, jak podaje Ministerstwo Rolnictwa. W analizowanym tygodniu średnia cena tego zboża utrzymywała się powyżej poziomu ceny interwencyjnej w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Irlandii, Holandii, Grecji, Belgii oraz Szwecji. Tańszy niż w Polsce był jęczmień w Rumunii, Słowacji, Czechach i na Łotwie. Najwiecej ofert sprzedaży jęczmienia do 29 listopada br. złożyli Niemcy (697 tys. t), Francuzi (313 tys. t) oraz Polacy (148 tys. t).
Najwieksze zainteresowanie sprzedażą pszenicy zgłosili Słowacy (69 tys. t), Czesi (61 tys. t) oraz Węgrzy (45 tys. t).