Jakie są tegoroczne rekomendacje COBORU w rzepaku ozimym?

COBORU opublikował wstępne wyniki badań plonowania odmian rzepaku ozimego w doświadczeniach porejestrowych. Są więc wytypowane już odmiany, które w tym roku wyjątkowo dobrze plonowały.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki badań i doświadczeń prowadzonych w ramach systemu PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe). Badania odmianowe realizowane w ramach PDO są ukierunkowane bezpośrednio na potrzeby praktyki rolniczej.

Program zakłada prowadzenie koordynowanych przez COBORU doświadczeń odmianowych z wykorzystaniem istniejącej w naszym kraju bazy doświadczalnej. Jest systemem badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego Rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych Katalogach Odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne. Na ich bazie tworzy się "Listy Zalecanych Odmian do uprawy na obszarze województwa".

Listy te stanowią główne źródło informacji o przydatności gospodarczej odmian i są regulatorem ich dopływu do rolnictwa. Z uwagi na te rekomendacje, publikacje COBORU są cennym narzędziem weryfikacji dla producentów rolnych dokonujących wyboru odpowiednich, wysokoplennych odmian.

Ośrodek opublikował wstępne badania plonowania odmian rzepaku ozimego w doświadczeniach porejestrowych. W 2015 roku bardzo dobrze plonowały między innymi odmiany: DK Excellium, DK Exstorm, DK Exssence, DK Explicit, Hybrirock, Bonanza, Atenzo, DK Exclusiv, Inspiration i Arsenal.

Czekamy na potwierdzenie wstępnych rezultatów badań plonowania odmian rzepaku ozimego w doświadczeniach porejestrowych. Jesteśmy ciekawi czy potwierdzą one wstępne wyniki doświadczeń.

Anna Rogowska na podstawie materiałów COBORU