Jak zwiększyć szanse na dobre przezimowanie rzepaku i zbóż?

Dobrze rozwinięty i aktywnie pobierający składniki pokarmowe system korzeniowy to gwarancja lepszego odżywienia mineralnego rośliny i zaopatrzenia w wodę a także bardziej efektywnego wykorzystania nawozów. Dodatkowo zwarty pokrój rośliny i nisko osadzony pąk wierzchołkowy zwiększają szanse rzepaku na dobre przezimowanie. Rośliny takie nawet przy dużych uszkodzeniach części nadziemnej lepiej regenerują się wiosną.

Aby wspomóc budowę silnego i dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego i tym samym poprawić przezimowanie roślin polecamy zastosowanie aktywatora ROOTER. 
 
6 powodów, dlaczego warto zastosować ROOTER?
 • Silnie aktywuje rozwój systemu korzeniowego (zwiększa się zarówno masa systemu korzeniowego  jak i długość korzenia palowego), 
 • Jest skuteczny zarówno w warunkach dużej wilgotności gleby jak i przy niedoborach opadów
 • Zwiększa efektywność nawożenia doglebowego – poprawia pobierania składników mineralnych również w temperaturze niższej od optymalnej (ma to szczególne znaczenie dla pobierania fosforu i potasu). 
 • Zwiększa odporność roślin na stresy abiotyczne, szczególnie suszę
 • W uprawie rzepaku zwiększa średnicę szyjki korzeniowej nie stymulując nadmiernego wzrostu wegetatywnego i nie powodując wyższego osadzenia pąka wierzchołkowego rzepaku.
 • W uprawie zbóż poprawia ich krzewienie. 
 
Rooter to płynny preparat aktywujący wzrost i rozwój systemu korzeniowego oraz pobieranie składników mineralnych z gleby. Podstawowym składnikiem jest GA 142 – biologicznie aktywny filtrat z alg Ascophyllum nodosum wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivator™. Preparat został również wzbogacony o składniki mineralne – fosfor (13% m/m) i potas (5% m/m) ważne nie tylko dla prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego rzepaku ale i dla przyszłego plonowania . Algi są niezwykle bogatym źródłem substancji biologicznie czynnych – oligosacharydów, aminokwasów, betain, witamin i fitohormonów. Długoletnie doświadczenie pozwoliło opracować firmie Goëmar technologię, która zapewnia ich maksymalne wykorzystanie.  
 

Pszenica ozima Bamberka. Po prawej rośliny opryskiwane ROOTER – 4 tyg. po zabiegu. 

Rzepak Artoga F1. Po prawej rośliny opryskiwane ROOTER – 4 tyg. po zabiegu. 

W latach 2012 – 2014 wykonano 10 doświadczeń w uprawie pszenicy ozimej  z biostymulatorem Rooter  (7 dośw. ścisłych: UP Wrocław, KWS Lochow, ZDOO Masłowice; dośw. wdrożeniowe w 3 lokalizacjach).
Średnia z pomiarów z 10 dośw. wykazała:
 1. Wzrost masy systemu korzeniowego średnio o 22% .
 2. Więcej rozkrzewień na roślinę (średnio +0,3 rozkrzewienia).  
 3. Zastosowanie Rootera jesienią wpłynęło pozytywnie na wiosenny wzrost roślin.
Doświadczenia ścisłe wskazują na wzrost: 
 • ilości kłosów na m2 (średnio o 5 % więcej), 
 • ilości ziarniaków na kłos (średnio 5% więcej) 
 • plonu (średnio 6% – 4,5 dt/ha więcej) 
Do wzrostu plonu przyczynia się również wyższa masa 1000 ziaren.
W latach 2010 – 2014 wykonano 40 doświadczeń w uprawie rzepaku ozimego  z biostymulatorem Rooter  (9 dośw. ścisłych: UP Poznań, UP Wrocław, KWS Lochow, ZDOO Masłowice; 22 dośw. ścisłych w stacjach COBORU,  dośw. wdrożeniowe w 9 lokalizacjach).
Średnia z pomiarów z 40 dośw. wykazała:
 1. Wzrost masy systemu korzeniowego o 20%
 2. Większa średnica szyjki korzeniowej o 10%
 3. Wzrost świeżej masy części nadziemnej rzepaku o 24%
 4. Nie zaobserwowano nadmiernej stymulacji wzrostu wysokości wyniesienia pąka wierzchołkowego.
 5. Wzrost długości korzenia palowego o 7% (średni przyrost z 6 dośw.). 
 6. Wiosną rzepak lepiej i szybciej się zregenerował dając:
 • więcej rozgałęzień bocznych I rzędu (średni wzrost – 11% w stosunku do kontroli) oraz
 • więcej zawiązanych łuszczyn (średni wzrost – 8% w porównaniu do kontroli) co przyczynia się do wzrostu plonu.