Jak przepływał olej

W pierwszym półroczu 2011 r. Polska zaimportowała 71,6 tys. ton rzepaku (+49%) za 34,9 mln Euro wobec 48,2 tys. ton za 14,6 mln Euro w analogicznym okresie rok wcześniej.

Równolegle eksport rzepaku w pierwszym półroczu br. był na poziomie 32,2 tys. Ton (-49%) za 12,1 mln Euro wobec 63,7 tys. Ton za 18,6 mln Euro w analogicznym okresie 2010 roku.
Największym dostawcą rzepaku do Polski były Niemcy (37% wartości zakupów i 32% wolumenu importu). Na drugim miejscu znalazła się Słowacja wraz z Ukrainą (po około22% wartości oraz około 24% ilości), następnie Republika Czeska (8% ilości oraz 6% wartości zakupów) rzepaku.
W dwóch kwartałach 2011 r. rzepak tradycyjnie” eksportowaliśmy przede wszystkim do Niemiec (78% wyeksportowanej ilości), jakkolwiek wzrosło znaczenie innych odbiorców z Unii. Na drugiej pozycji wśród odbiorców rzepaku znalazły się Węgry z ok. 13% udziałem oraz Czechy – 5%. W pierwszym półroczu br. miał miejsce 51% wzrost importu oleju rzepakowego do kraju do 21,1 tys. ton za 21,8 mln Euro. Importowany do Polski olej rzepakowy pochodził głównie z UE(blisko 100% sprowadzonej ilości) głównie z Niemiec (46%), Belgii (22%), Francji (15%), Czech(10%), oraz mniejsze ilości z innych państwUnii.
Równolegle eksport oleju rzepakowego w rozpatrywanym okresie 2011 r. Zmniejszył się ilościowo wobec analogicznego okresu roku 2010 o około 38% do 76,2 tys. ton (za około 76 mln Euro).Największym odbiorcą oleju rzepakowego z Polski były Niemcy (54% ilości), potem Czechy (24%), Litwa (6%) oraz Austria Węgry i Słowacja (po około 4%). Należałoby odnotować 48% spadek eksportu tego oleju do Niemiec do 40,8 tys. ton, które w ostatnich latach były jego największym odbiorcą. W okresie styczeń/maj br. u zachodniego sąsiada istotnie spadło zużycie 4 podstawowych olejów (głównie rzepakowego) o około 250 tys. ton ze względu na spadek zużycia biodiesla. W pierwszej połowie br. 95% biodiesla produkowanego w Niemczech było wytwarzane na bazie oleju rzepakowego.

Źródła – PSPO , FAMMU/FAPA za CIHZ, WR