Izby wnioskują o zwiększenie dopłaty do materiału siewnego

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała wniosek do ministra rolnictwa o zwiększenie do 200 zł stawki dopłat z tytułu zużytego do siewu materiału elitarnego lub kwalifikowanego zbóż i roślin strączkowych.

Obecnie obowiązująca stawka dla w/w gatunków roślin wynosi 160 złotych (ponadto rolnik może ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłatę z tytułu zużytego do sadzenia ziemniaków materiału kategorii elitarny lub kwalifikowany w wysokości 500 zł/ha). W opinii samorządu rolniczego wprowadzenie w życie zaproponowanej nowelizacji pozytywnie wpłynie na redukcję kosztów prowadzenia produkcji rolnej oraz przyczyni się do większego wykorzystania przez rolników materiału siewnego najwyższej jakości, co będzie miało wymierne działanie na jakość i poziom uzyskiwanych plonów.

Opr. MS/Wrp.pl
źródło: www.krir.pl