Ile za prosię na targowisku?

Wzrost podaży żywca wieprzowego jest przyczyną obniżki cen skupu trzody chlewnej. W pierwszym tygodniu października za 1 kg żywca wieprzowego na rynku krajowym płacono przeciętnie 3,96 zł, tj. o 3,1% mniej niż tydzień wcześniej i o ponad 7% mniej niż przed miesiącem.

Najniższe ceny skupu trzody chlewnej, tj. 3,93 zł/kg zanotowano w makroregionie zachodnim (woj. dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie), a najwięcej za trzodę, tj. 4,00 zł/kg płacono w makroregionie południowo-wschodnim (woj. lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie). W odniesieniu do rynku unijnego, cena polskiej wieprzowiny (wg wagi poubojowej zimnej klasy E) wyniosła 135,47 euro za 100 kg i była o 2% niższa od średniej w UE, o 4% niższa niż w Niemczech oraz o 7% wyższa od ceny duńskiej.
Żywiec wołowy skupowano w kraju na początku października przeciętnie po 4,50 zł/kg, tj. po cenie o 0,5% wyższej niż w poprzednim tygodniu, ale o prawie 1% niższej niż przed miesiącem.
Za kurczęta brojlery, w tym okresie, dostawcy otrzymywali przeciętnie 3,24 zł/kg, tj. o 2,6% mniej niż w poprzednim tygodniu i o blisko 7% mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie za indyki płacono 4,99 zł/kg, tj. podobnie jak w poprzednim tygodniu i o ponad 4% więcej niż przed miesiącem.
W odniesieniu do notowań sprzed roku krajowa trzoda chlewna była tańsza o 6%, a bydło o 3%. W tym czasie ceny skupu kurcząt i indyków wzrosły odpowiednio o 1% i o 4%.