I ty możesz wpłynąć na reformę Wspólnej Polityki Rolnej!

Parlament Europejski uruchomił specjalną stronę internetową, na której obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej mogą zabrać głos w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Kwestionariusz z pytaniami o opinię jest dostępny pod adresem www.food4.eu/pl/

UE przeprowadza obecnie reformę WPR, a Parlament Europejski, w drodze długofalowego procesu konsultacji, przygotowuje swoje ostateczne stanowisko w tej sprawie. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym procesie demokracji uczestniczącej” – pisze wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Isabelle Durant.
Pytania kwestionariusza są adresowane nie tylko do rolników, ale także do konsumentów. Dotyczą m.in. tego jak zagwarantować konkurencyjność europejskich produktów rolnych, uniknąć nadprodukcji, w jaki sposób rolnictwo może przyczynić się do łagodzenia zmiany klimatu, jakie są priorytety konsumentów przy zakupie żywności.