Hiszpania i Niemcy wspierają rodzime mleczarstwo

Hiszpania ogłosiła program wsparcia rozwoju krajowego mleczarstwa, w którego opracowaniu uczestniczyły autonomiczne regiony kraju, gdzie mleczarstwo, choć często nierentowne, jest jedynym źródłem pracy i zarobku.

Strategia rozwoju sektora mleczarskiego, obejmująca działania do 2015 roku, ma pomóc w zachowaniu konkurencyjności dla tej gałęzi rolnictwa oraz stymulować jednocześnie rozwój obszarów wiejskich. Poprawa konkurencyjności i jakości ma być według rządu forsowana szczególnie w regionach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. W tym celu od 2010 r. wypłacane będzie rządowe subsydium do krowy mlecznej i dodatek na stado dla tych gospodarstw, których powierzchnia paszowa nie przekracza 0,5 ha na tonę kwoty mlecznej. Inne dopłaty do krów przewidziane są dla producentów ekologicznych lub uczestniczących w programach wyrobu nabiału wysokiej jakości, np. chronionego pochodzenia. Przepisy te zostaną od 2012 roku rozszerzone na gospodarstwa, które dostarczają mleko w ramach dobrowolnego programu jakości Mleko Q” – umożliwiającego konsumentom prześledzenie pochodzenia mleka aż do gospodarstwa (producenta).
Władze Niemiec również planują pakiet pomocowy dla krajowych producentów mleka, którego wartość może przekroczyć 1 miliard euro. Wsparcie ma polegać na przyśpieszeniu dopłat bezpośrednich lub obniżeniu oprocentowania pożyczek i kredytów. Rząd zatwierdził też nowe subsydium do paliwa rolniczego – z tego tytułu farmerzy zaoszczędzą 570 mln euro.”