GBE: nie ma żadnych wiarygodnych dowodów naukowych świadczących o szkodliwości GMO

GBE Polska opublikowało na swojej stronie internetowej stanowisko w sprawie ostatniej publikacji Greenpeace International w sprawie GMO. Informacja prasowa kwestionująca bezpieczeństwo dwóch produktów genetycznie zmodyfikowanych, przygotowana była w oparciu o wstępne wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Austrii.

Co ciekawe, zaraz po upublicznieniu wstępnego raportu sam autor podkreślił, że są to wstępne wyniki, których wiarygodność zostanie dokładnie sprawdzona. Badania nie udowodniły negatywnego wpływu GMO na zdrowie czy życie zwierząt ani ludzi, zatem brak jest jakichkolwiek podstaw do wysnuwania stanowczych wniosków. Naukowcy podczas badań zauważyli, że wśród myszy karmionych genetycznie zmodyfikowanymi nasionami zmniejszyła się liczba potomstwa. Sam autor podkreślił, że były to odizolowane przypadki i na razie nie można łączyć ich z wpływem, jaki GMO może mieć na ludzi czy zwierzęta.

Dopóki badania nie zostaną powtórzone i ocenione przez innych naukowców z tej dziedziny, nie można uznać ich za prawdziwe i powtarzalne, a i ich wynik może być zupełnie przypadkowy.

Wstępne wyniki badań austriackich naukowców są sprzeczne z dostępnymi wynikami badań oraz ogólnym stanowiskiem środowiska naukowego dowodzące bezpieczeństwa biotechnologii. Wszelkie dotychczas prezentowane dane naukowe były poddawane przeglądowi i ocenie społeczności naukowej, zatem wykorzystywanie badań austriackich naukowców, w tak wczesnej fazie jest nietrafne.

Przeprowadzono wiele badań naukowych z wykorzystaniem roślin transgenicznych, w tym również badania wielopokoleniowego żywienia zwierząt. Wyniki potwierdziły ich bezpieczeństwo, nie wykazując przy tym negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt. Rośliny genetycznie zmodyfikowane, zgodnie ze światowymi standardami są jednymi z najlepiej przebadanych roślin na świecie. Żywność genetycznie zmodyfikowana oraz pasze są poddawane bardzo szczegółowej ocenie i analizom przed wprowadzeniem na rynek.

Podała NAP
foto: Wrp.pl
Źródło oraz więcej informacji:www.gbepolska.pl/aktualnosci/art31,nie-ma-zadnych-wiarygodnych-dowodow.html

Informacje dodatkowe:
GBE Polska (Zielona Biotechnologia w Europie) – jest częścią międzynarodowego programu, którego celem jest dostarczanie informacji dotyczących biotechnologii rolniczej opartych na rzeczowych i naukowych faktach. Członkami programu są międzynarodowe firmy, będące pionierami w rozwoju biotechnologii rolniczej, posiadającej niezaprzeczalnie największy udział w rozwój przemysłu rolno-spożywczego. GBE Polska rozpowszechnia informacje na temat technologii GM, osiągnięć naukowych, opinii na ten temat różnorodnych grup społecznych takich jak rolnicy, konsumenci, przedstawiciele handlu i przemysłu, naukowcy oraz przedstawiciele instytucji państwowych. Członkami GBE Polska są następujące firmy: BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, DuPont, Monsanto i Syngenta.