Francuscy hodowcy świń żądają pomocy

W Bretanii, zachodnim regionie Francji, hoduje się 56% francuskiego pogłowia trzody chlewnej. Rolnicy z tego regionu apelują do rządu o wsparcie ich coraz bardziej upadającej produkcji.

W Bretanii znajduje się 6500 ferm trzody chlewnej, w których zatrudnia się 31 tys. pracowników. Zadłużenie od 15 do 20% z tych ferm sięga 100%. Ceny wieprzowiny we Francji spadają już od dwu lat. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2009roku ceny zmniejszyły się z 1,192 do 1,106 euro/kg. Obliczono, że aby rolnicy mogli spłacić swoje zadłużenie cena wieprzowiny powinna osiągnąć 1,35 euro/kg.