Expom S.A. w branży gazu łupkowego

W czerwcu 2011 r. Expom S.A. otrzymała pierwsze zamówienie na wyprodukowanie komponentów oprzyrządowania do wykonywania odwiertów w poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego od jednego ze światowych liderów w branży gazowo-naftowej, firmy Weatherford z USA. W roku 2011 firma osiągnęła wartość sprzedaży dla Weatherford na poziomie 35 tys. EUR, natomiast po 11 miesiącach roku 2012 przychód z kooperacji z tą firmą wyniósł 230 tys. EUR.

Cieszymy się, że udało nam się wejść w branżę poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego i utrzymać się w niej osiągając jednocześnie satysfakcjonujący przychód z tej bardzo wymagającej produkcji” – komentuje Rafał Domżalski, Członek Zarządu Expom S.A. – „Liczymy, że w przyszłości pozyskamy więcej klientów z tego sektora, ponieważ przygotowujemy się do certyfikacji American Petroleum Institute (API). Taki certyfikat posiada tylko kilka firm w Polsce. Jego uzyskanie przez Expom S.A. będzie formalnym potwierdzeniem posiadanych kompetencji w oczach amerykańskich koncernów poszukujących w Polsce gazu łupkowego” – podsumowuje Domżalski. 
Dzięki uzyskaniu certyfikatu API Expom S.A. zostanie odnotowana w amerykańskich bazach danych i brana pod uwagę przez firmy z USA jako potencjalny dostawca narzędzi i oprzyrządowania dla branży gazowo-naftowej.

Strategia Expom S.A. na najbliższe lata zakłada skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych branżach, do których według spółki należą: energetyka odnawialna, energetyka atomowa, branża gazowo-naftowa oraz okrętowa. Już teraz Expom S.A. produkuje ciężkie kotły na biomasę oraz elementy turbin dla elektrowni wodnych. W dziedzinie energii odnawialnej firma ma pewne doświadczenia i długie tradycje. W latach 1982-85 produkowała seryjnie małe elektrownie wiatrowe o mocy 10kW będąc pionierem w Polsce w tej dziedzinie. Obecnie, widząc zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania, ma zamiar powrócić do tego obszaru działalności koncentrując się na niszy rynkowej, do jakiej należą elektrownie niewielkich rozmiarów. W ramach tej strategii Expom S.A planuje wprowadzenie na rynek własnego produktu. Zarząd spółki widzi przyszłość także w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł gazu: łupkowego i zaciśniętego, którymi interesują się światowe koncerny. Dlatego też firma rozpoczęła produkcję stalowych konstrukcji, narzędzi i sprzętu do poszukiwania i wydobycia tego typu gazu niekonwencjonalnego. Wejście w branżę energetyki atomowej jest nawiązaniem do wcześniejszych doświadczeń firmy w tej dziedzinie, kiedy to produkowała ona komponenty do powstającej w Żarnowcu elektrowni. Celem Expom S.A. jest uruchomienie produkcji komponentów do elektrowni jądrowych dla jednego ze światowych gigantów tej branży, np. francuskiego koncernu Areva, z którym przedstawiciele Expom S.A. spotkali się już w trakcie zeszłorocznych targów MIDEST w Paryżu. 
Expom S.A.