Ewidencjonowanie producentów wina zakończone

Podmioty wyrabiające wino gronowe z winogron pochodzących z upraw winorośli znajdujących się na terenie Polski i zamierzające przeznaczyć swoje wyroby do obrotu, zobowiązane są do corocznego uzyskania wpisu do ewidencji takich podmiotów, prowadzonej przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. W tym roku taką chęć wyraziło 40 producentów. Z tego jak na razie, do ewidencji trafiło 33.

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło do ARR z województwa małopolskiego (10), lubuskiego (9) oraz dolnośląskiego (5), a ponadto zgłoszenia zostały złożone przez podmioty z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i pomorskiego.

W 2008 r. ostatecznym terminem składania zgłoszeń o dokonanie wpisu był, wyjątkowo, 12 wrzesień.Do Agencji Rynku Rolnego, zgłosiło się w tym terminie 40 podmiotów, z czego, do dnia 8 października, wpisano do ewidencji 33 podmioty, których zgłoszenia spełniły wszystkie wymogi cytowanej wyżej ustawy. W stosunku do pozostałych podmiotów nadal toczy się postępowanie administracyjne mające na celu usunięcie braków formalno-prawnych.

MS/Wrp.pl