Europa: Wzrost eksportu cieląt z Danii do Holandii

Eksport duńskich cieląt do Holandii, który w ostatnich latach systematycznie spadał, w ubiegłym roku wzrósł. W sierpniu eksportowano 118 cieląt, we wrześniu – 541, w październiku – 900. Szacuje się, że łącznie w 2007 r. eksportowano do Holandii 4000-5000 cieląt.


Holandia sprowadza jednak znacznie większe ilości cieląt z Niemiec, Polski, Belgii, Irlandii, Litwy. W Danii zabronione jest ze względu na dobrostan zwierząt odchowywanie cieląt wyłącznie na mleku, na tzw. białe mięso, ponieważ hamuje to naturalny rozwój żwacza. Mięso to jest jednak uważane w wielu krajach za przysmak i osiąga wysoką cenę.

(Agra Europe 2007, nr 2290, s. M/2)
W.M.

N