fbpx
Strona głównaPozostałeDyrektywa w sprawie ochorny gleby

Dyrektywa w sprawie ochorny gleby

Państwa członkowskie UE będą musiały sporządzać krajowe wykazy miejsc zanieczyszczonych. Posłowie proponują, aby możliwe było także sporządzanie wykazów regionalnych. Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu projekt dyrektywy ramowej w sprawie ochrony gleb. N

W przyjętym przez Parlament sprawozdaniu Cristiny GUTIÉRREZ-CORTINES (EPP-ED, ES) posłowie poparli środki zmierzające do zapewnienia ochrony i zrównoważonego wykorzystania gleby, wynikające z potrzeby zapobieżenia jej degradacji powodowanej zmianami klimatycznymi, a także do złagodzenia skutków tych zmian oraz przywrócenia lub rekultywacji gleb zdegradowanych.

Wykazy miejsc zanieczyszczonych będą podawane do wiadomości publicznej i aktualizowane przynajmniej co siedem lat w celu uwzględnienia nowych miejsc zanieczyszczonych oraz skreślenia miejsc, które zostały poddane działaniom naprawczym.

Posłowie chcą, aby w ciągu sześciu lat od wdrożenia postanowień dyrektywy państwa członkowskie zidentyfikowały lokalizację przynajmniej tych miejsc, w których były lub nadal są prowadzone działania zanieczyszczające glebę, takie jak działalność zakładów górniczych, w tym obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub zakładów, na terenie których znajdują się lub znajdowały niebezpieczne substancje albo składowiska odpadów.

Potencjalni nabywcy muszą zostać poinformowani o działalności prowadzonej obecnie lub w przeszłości na danym terenie, a także uzyskać informację o stopniu koncentracji niebezpiecznych substancji w glebie. Państwa członkowskie mogą zażądać analiz chemicznych, które określą poziom koncentracji.

Posłowie wprowadzili definicję terenu zanieczyszczonego”, który oznacza teren, w którego glebie lub na jej powierzchni stwierdzono spowodowaną przez człowieka obecność substancji, których stężenie według państw członkowskich stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Posłowie przystali na propozycję KE, zgodnie z którą państwa członkowskie, w ciągu siedmiu lat od wprowadzenia przepisów dyrektywy, zapewniają sporządzenie jednej lub więcej strategii naprawy na takim szczeblu administracyjnym, jaki uznają za stosowny. Powinny one zawierać przynajmniej ogólne cele działań naprawczych, hierarchię priorytetów, harmonogram wdrożenia środków naprawczych w stosunku do zanieczyszczonych miejsc oraz instrument finansowania.

Państwa członkowskie powinny wspierać również praktyki rolne sprzyjające zdolności gleby do filtrowania i retencji w celu zapobiegania zagęszczeniu i erozji. Posłowie zachęcają do wspierania stosowania produktów, które przyczyniają się do zachowania i zwiększenia organicznych składników gleby i do zapobiegania pustynnieniu. Państwa członkowskie powinny wspierać również stosowanie ekologicznych nawozów i kompostu, które zwiększają żyzność i biologiczną aktywność gleby.

opr. MS
Wrp.pl
źródło, KRIR>

N”

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.
[newsletter_signup_form id=4]