Doradzą przedsiębiorcom za 2,75 mln zł.

2,75 mln zł na doradztwo marketingowe dla mikro- i małych firm z branży przetwórstwa rolno-spożywczego przeznaczyła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Sprawdź, gdzie można skorzystać z usług doradców.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listę 8 ośrodków realizujących nową usługę Krajowego Systemu Usług. Od połowy listopada br. w ofercie KSU dostępna jest systemowa usługa doradczo-szkoleniowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów, skierowana do mikro- i małych przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Doradztwo jest dofinansowane przez PARP w 70%. PARP przeznaczyła na ten projekt ok. 2,75 mln złotych.  
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się skorzystać z oferty KSU, mogą liczyć na wysoki standard usług oraz wsparcie profesjonalnych doradców, którzy pomogą im spojrzeć na własną firmę z dystansem. Celem nowej usługi systemowej jest poprawa efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, podniesienie jego zdolności operacyjnych oraz wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie nowych narzędzi marketingowych i sprzedażowych.

W całej Polsce usługę doradztwa marketingowego będzie realizować 8 ośrodków. Są to:

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z Żor,
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  z Bielska-Białej,
AT GROUP S.A. z Krupskiego Młyna,
Kłunduk Grzegorz Przedsiębiorstwo Konsultingowe „AGM” z Zabrza,
Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza z Rzeszowa,
Prospect & Perfect Marta Świerczyńska z Ostrowa Mazowieckiego,
Turecka Izba Gospodarcza z Turku,
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Usługa będzie świadczona w czterech etapach. W ramach pierwszego etapu zostanie przeprowadzony audyt marketingowy przedsiębiorstwa, czyli analiza sytuacji rynkowej firmy. Będzie on stanowił podstawę do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego. Następnie konsultanci KSU, w ramach drugiego etapu, jakim jest doradztwo strategiczne, zaproponują co najmniej 5 wykonawczych programów marketingowych, zapisanych w formie praktycznych działań.
„Zależy nam, aby usługa miała dla przedsiębiorców praktyczny wymiar – przekonuje Mariola Misztak–Kowalska, dyrektor departamentu rozwoju instytucji otoczenia biznesu w PARP. – Wykonawcze programy marketingowe będą zawierały nie tylko zakres działań, ale również szacowany koszt, termin ich realizacji i sugerowaną osobę odpowiedzialną. Zostaną w nich wskazane potencjalne źródła finansowania oraz streszczenie menadżerskie, w formie krótkiej informacji o celach planu marketingowego, obecnej sytuacji firmy, jej głównym celu i planowanych działaniach. – wymienia.

Kolejnym etapem będzie asysta w procesie wdrażania uprzednio przygotowanych programów marketingowych. Uzupełniającym punktem usługi systemowej będzie szkolenie dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wdrażania go we własnym przedsiębiorstwie oraz monitorowania jego realizacji.

Usługa doradztwa marketingu i sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej była realizowana wcześniej jako program pilotażowy. Skorzystało z niej ponad 300 przedsiębiorstw w całym kraju. Usługa cieszyła się dużym zainteresowaniem klientów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po zakończonym projekcie przeprowadziła ewaluację i badanie rezultatów. W oparciu o jego wyniki została podjęta decyzja o wprowadzenie usługi na stałe do oferty KSU.
Szczegółowe informacje na temat usługi znajdują się na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/doradztwo-marketingowe-dla-branzy-przetworstwa-rolno-spozywczego
Renata Struzik za PARP