Dopłaty idą jak burza

Wypłaty dopłat bezpośrednich idą jak burza. W ciągu czterech pierwszych dni grudnia ARiMR przelała na konta bankowe blisko 215 tys. rolników około 1,1 mld zł.

Wypłaty dopłat bezpośrednich przez Agencję rozpoczęły się w poniedziałek, 1 grudnia br., zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi.

Zgodnie z zapowiedziami, dopłaty obszarowe w pierwszej kolejności przekazywane są na konta bankowe rolników z 89 powiatów dotkniętych tegoroczną suszą. W sumie ponad 1,42 miliona polskich rolników z tytułu dopłat bezpośrednich i uzupełniających za 2008 rok dostanie około 9,3 mld zł.

Do końca grudnia ARiMR zamierza przelać pieniądze na konta około 850 tys. rolników. Pozostali dostaną pieniądze na początku przyszłego roku.  

Ponadto od poniedziałku, 1 grudnia, ok. 10 tys. plantatorów buraków cukrowych, spośród około 60 tys., którzy ubiegali się o płatności w 2008 roku, otrzymało już ponad 62 mln zł. Całkowita koperta finansowa przeznaczona na płatności cukrowe za 2008 r. wynosi około 498,2 mln zł.

ARiMR sukcesywnie wypłaca także dopłaty z tytułu prowadzenia działalności rolniczej na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Otrzymało je 180 tys. rolników spośród 760 tys. ubiegających się. Agencja zapewnia, że jeszcze w grudniu br. dopłaty ONW ma otrzymać większość beneficjentów.

Opr. MS/Wrp.pl