Dopłaty do rolniczych kredytów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła dla banków współpracujących z ARiMR dodatkowe 2 mln złotych na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK) udzielanych w 2012 r. Pieniądze te są dostępne od 20 grudnia 2012 r. na platformie internetowej „Obsługa limitów on-line”.

Banki, w których można ubiegać się o kredyty CSK to: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A., a także zrzeszone w nich Banki Spółdzielcze oraz Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Bank Śląski S.A. i Bank PEKAO S.A. W 2012 r. Agencja przeznaczyła na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału już 13 mln zł. Dodatkowe 2 mln zł, które ARiMR udostępni bankom, zwiększy pulę środków, przeznaczonych na realizacje tej formy pomocy, do wysokości 15 mln zł i pozwoli na kontynuowanie w tym roku akcji kredytowej.

Linia kredytowa CSK umożliwia Agencji spłatę za rolnika do 75 tysięcy złotych zaciągniętego kredytu, z tym że nie może to być więcej niż 35% otrzymanego kredytu. Tak obliczone wsparcie wypłacane jest w dwóch etapach: pierwszy – 75% kwoty pomocy rolnik otrzymuje po zrealizowaniu inwestycji, drugą – 25% dostaje na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kredytu. Okres kredytowania wynosi od 5 do 10 lat.
Oprac. EG