Dobry rok dla duńskich farmerów

Dochód uzyskany w 2007 r. w duńskich gospodarstwach specjalizujących się w uprawie polowej wzrósł o 250% w porównaniu z 2006 r.


Tak wielki wzrost był w dużej części efektem znacznego zwiększenia się cen zbóż w drugim półroczu. Dochody rolników szacowano oceniając wyniki ekonomiczne uzyskane w 525 gospodarstwach o powierzchni od 100 do 300 hektarów. Najlepsze rezultaty osiągnęli farmerzy, którzy sprzedali zboże w 4 kwartale 2007 r. Szacuje się, że w 2008 r. dochody tych rolników zmniejszą się o 50% i wyniosą około 350 tys. koron.


(Agra Europe 2008, nr 2294, s.N/4)
Wanda Mierzecka