Dobre prognozy dla cen na rynku trzody

Jak podał GUS, w końcu listopada 2008 r. pogłowie trzody chlewnej liczyło 14242,3 tys. sztuk, wykazując spadek o 19,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ekonomiści nie kryją zaskoczenia. Jescze parę miesięcy temu nikt nie spodziewał się aż takiego spadku pogłowia. Zakłady przetwórcze mogą mieć problem z zaopatrzeniem. Czynniki te mogą mieć duży wpływ na wzorst cen w skupie żywca.

Zmniejszyła się liczebność wszystkich grup wagowo-użytkowych stada świń, a najgłębiej spadło pogłowie prosiąt o wadze do 20 kg i loch pozostałych (luźnych oraz jeszcze nigdy nie krytych) – o 22,5%
W stosunku do listopada 2007 r. w strukturze pogłowia trzody chlewnej ogółem:zmniejszył się udział prosiąt, zwiększył się udział warchlaków oraz trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój, udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów, w tym macior, pozostał bez zmian.

Komentarz do komunikatu GUS: na podstawie informacji BGŻ:
Opublikowane dane są sporym zaskoczeniem. Jeszcze parę miesięcy temu nikt nie spodziewał się aż takiego spadku pogłowia. We wrześniowym numerze Rynku Mięsa”” IERiGŻ podawał szacunki mówiące o pogłowiu w listopadzie na poziomie 15,0 mln sztuk. W opracowanym w październiku numerze “AgroMonitora”” Banku BGŻ, prognozowany był spadek pogłowia do poziomu 14,8 mln sztuk.
Dużym zaskoczeniem jest również informacja o dalszym spadku liczebności loch na chów, mimo szybko rosnącej w ostatnich miesiącach opłacalności chowu trzody chlewnej.Dalszy spadek liczby loch (o 6,4 proc. względem lipca) oznacza, że spadkowe tendencje w pogłowiu świń utrzymają się co najmniej do lipca 2009 roku. GUS bada pogłowie trzody chlewnej trzy razy w roku: w marcu, lipcu i listopadzie. Struktura i liczebność krajowego stada wskazują na to, że w końcu marca pogłowie świń może spaść nawet do 13,5-13,7 mln. Można oczekiwać, że liczebność tuczników na ubój będzie rekordowo niska w marcu,w lipcu powinna się nieznacznie zwiększyć sezonowo, jednakże najwcześniej dopiero w listopadzie nastąpi wzrost pogłowia w ujęciu rocznym. Oznacza to, że produkcja żywca i mięsa wieprzowego w br. będzie bardzo niska, nawet na poziomie o około 8-11 proc. mniejszym niż w 2008 roku. Zakłady ubojowe mogą mieć problemy z pozyskaniem żywca, a zakłady przetwórcze surowego mięsa. Słaby złoty będzie ograniczał import żywych świń i mięsa z UE. Wszystko wskazuje na to, że rok 2009 będzie rokiem rekordowych cen na rynku żywca wieprzowego.

opr. i foto: MS/Wrp.pl na podstawie opr. Tadeusza Szymańczaka z Mazowieckiej Izby Rolniczej

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj