Cztery złote za worek ziemniaków

Podobnie jak w poprzednich latach dostawy warzyw i owoców konsumpcyjnych o tej porze są duże, ale sprzedaż umiarkowana. Okres wakacji powoduje, że ruch w podwarszawskich Broniszach jest mniejszy. Dobre wieści są dla konsumentów bowiem ceny hurtowe warzyw są znacznie niższe niż rok temu, kiedy to susza spowodowała znaczne straty w uprawie korzeniowych i kapustnych. Ten rok jest jak na razie doskonały dla warzyw, ale niestety niedobry dla owoców, których jest prawie o połowę mniej niż w 2006 roku.

Produkcja warzyw gruntowych szacowana jest na 4,8 miliona ton tj. prawie 10% więcej niż w roku ubiegłym (dane GUS). Po oszacowaniu plonów w sadach analitycy przewidują, że owoców zbierzemy ponad połowę mniej niż w 2006 roku. Nic zatem dziwnego, że ceny owoców są i będą wysokie.

Obecne ceny warzyw konsumpcyjnych są dobre – oceniają kupujący. Ich zdaniem konsumenci właśnie teraz powinni robić przetwory. Na Rynku Hurtowym w Broniszach 6 kilogramowe opakowanie pomidorów producenci sprzedają po 6,00 zł. Za worek ziemniaków (15 kilogramów) odbiorca płaci 3,60 zł. W 2006 roku ceny ziemniaków były czterokrotnie wyższe, a pomidory kosztowały dwa razy drożej.

W ubiegłym roku plony kapusty były bardzo niskie, teraz powinny wynieść ponad 1mln 315 tys. ton czyli 13% więcej. Należy spodziewać się większych dostaw kalafiorów, cebuli i pozostałych warzyw korzeniowych. W ubiegłym roku cebula była wyjątkowo droga i bardzo żle się przechowywała, stąd importerzy zaczęli sprowadzać to warzywo z zagranicy. W tym roku wszystko wskazuje, że import będzie nieopłacalny bowiem cebuli może być dużo i nie będzie droga.

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami owoce są znacznie droższe niż rok temu. Niestety jakość także jest niższa. Wszystko spowodowane kilkustopniowymi mrozami, które na przełomie kwietnia i maja wystąpiły na znacznym obszarze Polski. Przymrozki dotknęły rejon warecko-grójecki – największe zagłębie sadownicze kraju.

Zwiększają się dostawy wczesnych odmian jabłek. W ofercie handlowej Rynku w Broniszach są już tradycyjne Papierówki, Paula Red, Early Geneva i Delikates. Za kilka dni pojawi się odmiana Celesta. Jabłka w klasie ekstra sprzedawane są powyżej 3,00 złotych za kilogram. Znaczna cześć owoców nosi ślady uszkodzeń mrozowych. Owoce są niekształtne i mniejsze. Nie wpływa to jednak na ich smak. Bardzo drogie są porzeczki czerwone. Ich cena jest ponad 100% wyższa od tej sprzed roku. Należy przypuszczać, że jesienne odmiany malin i truskawek powinny dać dobre plony , stąd ceny mogą być bardziej atrakcyjne dla konsumentów.

Śliwek będzie prawie połowę mniej, podobnie jak gruszek. Ceny śliwek są teraz zbliżone do ubiegłorocznych i są to poza Papierówką najtańsze owoce krajowe.

Rynek w Broniszach
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA Bronisze dysponuje kapitałem akcyjnym w wysokości 120 milionów złotych, a wartość rynkowa obiektu to ponad 260 milionów złotych. Większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa (59,3%), producenci i przedsiębiorcy mają 22,5% akcji. Akcjonariuszami jest ponad 850 osób fizycznych i prawnych. Budowę Rynku rozpoczęto we wrześniu 1997 roku, otwarcie nastąpiło w maju 1999 roku. Koszty budowy wyniosły 57 milionów dolarów. WR-SRH SA Bronisze jest największym tego typu obiektem w Europie Środkowo-Wschodniej.
Umowy najmu ma około 600 najemców oferujących owoce, warzywa, kwiaty i artykuły spożywcze. Powierzchnia zabudowana to 35 hektarów z możliwością rozbudowy.
Rocznie na teren rynku wjeżdża około 1,5 miliona samochodów.
Szacuje się, że roczna sprzedaż owoców i warzyw wynosi w Broniszach około 1,2 miliona ton. Przychód Rynku Hurtowego Bronisze za 2006 rok wyniósł 38 milionów złotych, a zysk netto 8,6 miliona.

źródło: Małgorzata Skoczewska
opr. Ms, wrp.pl